Arsacal
button
button
button
button


De meest actuele nieuwsberichten:

Wie is God: herdershond of Goede herder?
Bid om roepingen!
Overweging Roeping - gepubliceerd: zondag, 12 mei 2019 - 341 woorden
De vierde zon­dag van Pasen is de zon­dag van de goede herder. God, Jezus Christus is als een goede herder, die zorg heeft voor de schapen. Maar sommigen denken dat Hij de herders­hond is. Hoewel, een paar herdershon­den hebben we wel nodig...


Hoe je roeping ontdekken en volgen? Fotoreportage
Tienerviering en dodenherdenking in Assisi
Overweging Roeping - gepubliceerd: vrijdag, 4 mei 2018 - 1338 woorden
Een hoogte­punt van de bede­vaart was zeker de dodenher­den­king in de basiliek van San Francesco temid­den van de prach­tige fresco's van Giotto, waarbij prins Jaime de Bourbon de Parme weer een in­druk­wek­kende toe­spraak hield. De dag begon voor mij met een Mis voor de tieners.


Priester worden?
Overwegingen voor wie zich afvraagt of hij priester zal worden
Overweging Roeping - gepubliceerd: zaterdag, 4 maart 2017 - 2864 woorden
Ook in onze tijd zijn pries­ters nodig. Pries­ter wor­den is niet zozeer een beroeps­keuze als een levens­keuze. Dat komt bij­zon­der tot uitdruk­king in het celi­baat. Is dat de weg die God van mij vraagt? Of zoek ik mezelf in die gedachte om pries­ter te wqr­den? En hoe kan ik dit on­der­schei­den?


Roeping en talenten....
natraject WJD Vormingsweekend Jongeren in Heiloo
Overweging Roeping - gepubliceerd: maandag, 24 februari 2014 - 2373 woorden
In het weekend van 21-23 februari werd in het Dio­ce­saan centrum in het Juliana­kloos­ter in Heiloo een eerste van een drietal vor­mings­week­enden gehou­den van Jong Katho­liek, als ver­volg­tra­ject op de Wereld­jon­ge­ren­da­gen. Meer dan zes­tig jon­ge­ren had­den zich aangemeld en ik hoorde allemaal po­si­tie­ve reacties.


Wat is belangrijk?
We hebben priesters nodig
Overweging Roeping - gepubliceerd: zondag, 6 mei 2012 - 188 woorden
Geloof je in God? Voel je je thuis in de kerk en merk je dat je een band met God krijgt als je bidt en de heilige communie krijgt? Ervaar je dat dit be­lang­rijk is, eigen­lijk be­lang­rijker dan auto's, voetbal, brommers, facebook, twitter, school, je baantje en zelfs be­lang­rijker dan je vrien­den? Voel je in je hart dat het be­lang­rijk is om je leven te geven voor een goed en mooi doel?
 
2011
wo, 30 nov 2011Priesters en eenheid
wo, 30 nov 2011Het priesterschap en de uitdagingen van onze huidige maatschappij
 
meer berichten vindt u in het archief