Arsacal
button
button
button


Week van het katholiek onderwijs ( 9 - 13 november)

Kiezen voor elkaar

nieuws - gepubliceerd: maandag, 9 november 2015
Week van het katholiek onderwijs ( 9 - 13 november)

Deze week vieren we voor de tweede keer de Week van het Katholiek Onderwijs. We vieren onder andere dat we ons sterk maken voor dit onderwijs, dat zoveel kinderen en jongeren een goede basis geeft. Zoals een directeur van een basis­school eens zei: ‘We zijn daar trots op! En het idee dat niet alleen wij, maar ook andere scholen in Nederland in dezelfde week daarbij stilstaan, geeft een gevoel van verbondenheid.’

Lessen over Sint Maarten

Centraal dit jaar staan het thema ‘Kiezen voor elkaar’ en de figuur van Sint Maarten, die bij uitstek liet zien wat kiezen voor elkaar betekent. Zijn naamdag wordt op woensdag 11 november gevierd. Vele tientallen scholen in het basis- en voortgezet onderwijs verdiepen zich deze week in zijn voorbeeld aan de hand van speciale lesbrieven. Op basis­school De Biezen in Hoogland en het Teylingencollege in Oegstgeest is de "Week" erbij om die lessen te filmen. Ook op het D’Oultremontcollege in Dongen worden opnamen gemaakt.

Viering en solidariteitsactie

Andere scholen geven weer op een andere manier invulling aan het thema. Dinsdag­avond 10 november heeft bij­voor­beeld de Sint Martinus­school in Heerlen een Sint Maartens­vie­ring in de gelijknamige kerk. Ook daar zijn we bij. Andere scholen hebben solidariteitsacties geor­ga­ni­seerd, zoals vier katholieke basisscholen (onderdeel van Sophia Scholenstichting) en de Savio­school voor speciaal onderwijs (Aloysiusstichting) in Hillegom. Zij hebben bruikbare spullen ingezameld voor de plaatselijke Voedselbank. Op woensdag worden deze, na een estafette van school naar school, in de Jozef-Martinus­kerk overhandigd aan de voorzitter van de Voedselbank.

Ook op woensdag vindt in Nijmegen de Identiteitsdag Katholiek Onderwijs plaats met als thema ‘Spiri­tua­li­teit en leider­schap’. School­bestuur Fectio organiseert op donderdag­avond 12 november een dialoog­avond voor ouders over het thema ‘Kiezen voor elkaar’: welke verwachtingen hebben ouders als het gaat om de katholieke identiteit?

Estafette

In de aanloop naar deze Week hebben we ver­schil­lende scholen bezocht die ieder op eigen wijze vorm geven aan katholiek onderwijs. Op de website van de NKSR (www.NKSR.nl) kan men filmpjes aanklikken en verhalen lezen.

We wensen iedereen heel veel inspiratie en een hele mooie week!

(dit bericht is namens de NKSR naar ruim 2000 scholen gegaan)

Terug