Arsacal
button
button
button
button


Swingend concert van Benedictinessen

Winterconcert in Aalsmeer

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 5 december 2015 - 175 woorden
Publiek (1) en koor en orkest (2) bij het winterconcert in Aalsmeer
Publiek (1) en koor en orkest (2) bij het winterconcert in Aalsmeer

Op vrij­dag 4 de­cem­ber gaven de zusters Bene­dic­ti­nessen van Aalsmeer een winter­con­cert coor de kerk en hun klooster aan de Stommeerweg. Veel mensen waren geko­men om dit evene­ment mee te maken en ze wer­den niet teleur­ge­steld: een mooi en bij tijd en wijle swingend pro­gram­ma werd door de zusters, onder­steund door allerlei mensen die met hen verbon­den zijn waar­on­der een heel aantal se­mi­na­risten uitge­voerd. Ook al duurde het pro­gram­ma bijna anderhalf uur en was er voor de meeste mensen geen zit­plaats, ie­der­een bleef geboeid luis­te­ren. Het weer werkte gelukkig mee!

Op Sin­ter­klaas­avond, 5 de­cem­ber, wordt het pro­gram­ma nogmaals uitge­voerd in Den Haag in het kader van de Ita­li­aanse pa­ro­chie (Missione Cattolica Italiana).

Moeder Diletta, de overste van het kloster, gaf een kort ge­tui­ge­nis en werd gefe­li­ci­teerd met haar ver­jaar­dag dit weekend. De zusters voer­den werken uit van het Ave Verum van Mozart tot delen uit de musical Sister Act, Ierse en Spaanse kerst­lie­de­ren en tra­di­tio­nele kerst­lie­de­ren in ver­schil­lende talen. Na afloop hoorde ik mensen tegen elkaar zeggen: "Daar moesten ze maar een jaar­lijkse Aalsmeerse trditie van maken".

Terug