Arsacal
button
button
button
button


Heilig jaar van barmhartigheid officieel geopend

Bidprentje heilig jaar overhandigd

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 8 december 2015 - 132 woorden
Bidprentje wordt overhandigd aan kardinaal Eijk
Bidprentje wordt overhandigd aan kardinaal Eijk

Paus Fran­cis­cus heeft in Rome de vijf­tigste ver­jaar­dag van de slui­ting van het tweede Vati­caans concilie her­dacht en de heilige deur geopend als offi­cieel begin van het heilig jaar van barm­har­tig­heid. In Utrecht werd bij de bis­schop­pen­ver­ga­de­ring een prentje met de tekst van het gebed van het heilig jaar aan kar­di­naal Eijk overhan­digd.

Het gebedsprentje is te gebruiken in dit heilig jaar bij bij­een­komsten en vie­rin­gen en bevat een korte over­we­ging over de bete­ke­nis van dit heilig jaar. Het is even opletten bij het bid­den, van­wege de lay-out is het goed het hard-op bid­den even voor te berei­den.

Paus Fran­cis­cus her­dacht de rijkdom van de do­cu­menten van het tweede Vati­caans concilie, maar onder­streepte vooral dat het concilie een ont­moe­ting was van de Kerk met de wereld en de mensen van ozne tijd.

Terug