Arsacal
button
button
button


Felicitaties voor jarige mgr. Van Burgsteden

bij Ons'Lieve Heer op solder

overweging_bezinning - gepubliceerd: vrijdag, 11 december 2015
De jarige toegesproken door dhr. P. Russell (1) en altaar schuilkerk (2)
De jarige toegesproken door dhr. P. Russell (1) en altaar schuilkerk (2)

Op vrijdag 11 december vond in de geheel gerestaureerde schuilkerk van Ons'Lieve Heer op Solder in Amsterdam een bijeenkomst plaats bij gelegenheid van de 80e verjaardag van bisschop Jan van Burgsteden, emeritus hulp­bis­schop van Haarlem-Amsterdam. In de schuilkerk werden de Vespers gezongen en daarna was er een feestelijke bijeenkomst in het nieuwe gedeelte van dit museum, dat zich in het naast de schuilkerk gelegen pand bevindt.

Tijdens deze bijeenkomst werd de verjarende bisschop hartelijk toegesproken door de voorzitter, de heer Paul Russell, van het KSBW-fonds dat de bijeenkomst had georga­ni­seerd. De bisschop, zo memoreerde hij, had zich er steeds voor ingezet om Onze Lieve Heer van de zolder te halen, waar Hij voor veel mensen zich bevindt, terug in het leven van alle dag.

Hieronder de korte overweging die ik bij de vespers heb uitgesproken.

Overweging

Beste jarige bisschop, broeders en zusters,
Op 8 december bereikte mgr. Jan van Burgsteden
de leeftijd van de sterken:
hij werd tachtig jaar, in zeer goede gezondheid.
Dit is een reden tot dankbaarheid,
niet alleen om die goede gezondheid,
maar ook om alles wat de jarige heeft gedaan
en nog steeds doet voor de Kerk en voor Christus.

God heeft een plan

8 december is een Maria-dag,
de On­be­vlekte Ont­van­ge­nis
- Maria zonder zonden ontvangen -,
een dag die erover gaat
dat God in Zijn Voorzienigheid
vanaf het allereerste begin
een mooi en heilzaam plan
met het leven van Maria had.
Maar dat geldt in zekere zin
ook voor ieder van ons
en dus ook voor de bisschop:
God heeft Zijn plan en bedoeling
met ieder van ons
en de bisschop en wijzelf
zijn dat plan gaandeweg gaan ontdekken.
Nu, na tachtig jaar, danken wij God
voor het prachtige plan van Zijn Voorzienigheid,
dat zich in zijnn leven heeft ontvouwd.

Een verrassing

De dag voor de verjaardag van de bisschop
valt altijd het feest van de heilige Ambrosius.
Ambrosius leefde in de Romeinse tijd
en werd naar de grote stad gezonden
- in zijn geval: Milaan -
om daar orde en vrede te brengen.
Onverwacht riep iemand
dat hij bisschop moest worden,
wat om allerlei redenen
helemaal niet voor de hand lag;
en zo is het toen gebeurd.
Zo verliep het ook ongeveer
in het leven van bisschop Van Burgsteden.
Hij was naar de stad Amsterdam gekomen
in zekere zin toch ook wel
om er wat kerkelijke vrede en rust te brengen
en ineens, bijna 65 jaar oud,
werd hij tot bisschop benoemd en gewijd.
God heeft Zijn eigen plan!
Op een moment waarop een ander met pensioen gaat,
ontstond er voor hem een periode
van een nieuwe vruchtbare werkzaamheid.
Er zijn allerlei zaadjes gezaaid,
God zal er wel wasdom aan geven.

Van schuilkerk naar kathedralen en terug

We vieren deze Vespers
in de prachtige gerestaureerde kerk
van Ons’ Lieve Heer op solder,
een schuilkerk,
die ons herinnert aan de eeuwen
dat de katholieken
alleen in het verborgene mochten kerken.
De gelovigen die hier toen kwamen
om de Mis te vieren en te bidden,
zullen nooit hebben kunnen vermoeden
dat er in later tijd
zoveel grote, prachtige kerken
zouden worden gebouwd:
honderden neogotische kathedralen
werden over Nederland uitgestrooid.
Nu lijken we weer bijna terug te zijn
in de schuilkerkentijd,
maar het verlangen naar zin
en uiteindelijk naar God
leeft in het hart van de mensen.

Onverwachte wendingen

Morgen wordt een ander Maria-feest gevierd:
Onze Lieve Vrouw van Guadaloupe,
het betrof een verschijning
aan een arme Indiaan in Mexico.
In de ogen van de afbeelding van Maria
die daarbij achterbleef
is nog steeds op onverklaarbare wijze
het gelaat van die man weerspiegeld.
Binnen weinige jaren
kwamen toen honderdduizenden mensen
tot geloof, een onverwachte wending.

Het is alleen maar om te zeggen:
God heeft Zijn plan, Zijn voorzienigheid,
voor ons vaak niet te begrijpen,
soms onverwacht,
maar die Voorzienigheid is wel een reden
om met vertrouwen door te gaan,
omdat Hij het leidt,
ook na tachtig jaar....
Van harte proficiat!

Terug