Arsacal
button
button
button
button


Gezinsdag in Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 13 december 2015 - 105 woorden
Gezinsdag in Heiloo

Op zon­dag 13 de­cem­ber was er weer een gezins­dag in Heiloo. Het zijn dagen die ongeveer eenmaal per maand wor­den gehou­den, te beginnen met de Eucha­ris­tie­vie­ring met kin­der­woord­dienst en opvang, daarna een buffet­maal­tijd en een pro­gram­ma van spel en ver­die­ping. Erg leuk voor de kin­de­ren en ook niet ver­keerd voor de ouders!

Ook dit keer waren er weer veel ouders met kin­de­ren geko­men.

Op de web­si­te van het hei­lig­dom www.olvter­nood.nl kan men alle in­for­ma­tie vin­den over deze gezins­da­gen.

Na de mid­dag­maal­tijd heb ik hier voor de ouders een inlei­ding gehou­den over: je door de barm­har­tige blik van Jezus laten uit­da­gen om Hem te volgen.

Terug