Arsacal
button
button
button


Kerstavondmaal van de barmhartigheid bij Sant'Egidio

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 24 december 2015
Allkes staat klaar om de gasten te ontvangen...
Allkes staat klaar om de gasten te ontvangen...

In de vroege avond van 24 december werd bij de Gemeen­schap van Sant'Egidio in de Mozes en Aäronkerk het kerstmaal van de barm­har­tig­heid gehouden dat de gemeen­schap jaarlijks aan hun arme vrienden aanbiedt.

85 vrijwilligers waren in de weer om alles voor te bereiden en de vrienden welkom te heten en aan tafel te bedienen. Onder die vrienden waren daklozen - nogal wat mensen uit Oost-Europa -, maar ook gezinnen van niet-Nederlandse afkomst waarvan de kinderen de school van vrede volgen, waar zij onder meer naschoolse opvang en begeleiding krijgen. En er waren ook Syrische vluchtelingen waaronder christenen die de zondagse Mis in de Mozes en Aäron komen vieren. Het viel mij op dat al de vluchtelingen die ik daar sprak het weliswaar moeilijk vonden om te wachten en niets te doen te hebben, maar tegelijk dankbaar waren voor de opvang. Ik vermoed dat de vriend­schap met mensen van Sant'Egidio veel bijdraagt aan deze positieve gevoelens. Een Syriër die hier drie maanden was begon al aardig wat Nederlands te spreken. Een ander zei me over de Nederlandse samenleving: "Ik hoop dat ik op een dag iets zal kunnen terug geven"

Terug