Arsacal
button
button
button


Christen-zijn vraagt moed

Tweede kerstdag: Sint Stefanus

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 26 december 2015
St. Josephkerk
St. Josephkerk
Kerststal in deze kerk
Kerststal in deze kerk

Op tweede kerstdag viert de Kerk vanouds het feest van de heilige Stefanus, diaken en eerste martelaar. In zijn moedig getuigenis (de letterlijke betekenis van het Griekse woord marturion waar ons woord martelaar van komt) wordt duidelijk dat christen-zijn ook offers vraagt, de bereidheid om te staan voor trouw aan geloof- en levensovertuiging en aan de waarden die daaruit voortvloeien, ook als dat op tegen­wer­king en moeilijkheden stuit.

Deze ochtend heb ik de heilige Mis gevierd in de Sint Josephkerk te Haarlem. Pastoor kan. dr. A. Hendriks hield de preek waarin hij onder meer erop wees dat het er aanvankelijk op leek dat de gevangen genomen Stefanus een eerlijk proces zou krijgen, maar toen die zijn rechters verwijten begon te maken over hun ongeloof en het ter dood brengen van Jezus Christus, draaide de stemming om: op grond van hun gekrenktheid en niet willen aanvaarden van deze kritiek, kwamen zij ertoe Stefanus te stenigen. In feite vervielen de rechters dus opnieuw in de fout die zij hadden gemaakt door Jezus te veroordelen.
Hier werd weer duidelijk dat het belangrijk is ervoor open te staan om fouten te erkennen. Als we dat niet doen, zullen we misser op misser stapelen... Christen-zijn begint met de bereidheid tot bekering.

Zo worden we op de tweede kerstdag met onze neus op de consequenties van christen-zijn gedrukt

Terug