Arsacal
button
button
button


Nieuwjaarsreceptie dekenaat Haarlem

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 20 januari 2016
deken Cassee en Dea Broersen spreken mensen uit het dekenaat toe
deken Cassee en Dea Broersen spreken mensen uit het dekenaat toe

Op dinsdag 19 januari hield het dekenaat Haarlem haar nieuwjaars­re­cep­tie. Het was weliswaar een beetje laat om elkaar nog een zalig nieuwjaar te wensen maar zeker niet te laat om elkaar te ontmoeten. Gedachtig het oude gezegde: “Na Driekoningen verlaten de papen hun woningen” kon de deken, Ton Cassee, er nu tenminste van uit gaan dat ieder weer op de basis was terug gekeerd.

Dekenaal coördinator Dea Broersen gaf in een toespraak een overzicht over het afgelopen jaar en het proces van samen­wer­king van de parochies dat nu formeel wel afgesloten is maar dat zeker nog moet leiden tot meer inhoudelijke samen­wer­king tussen de parochies. In de ver­schil­lende samen­wer­kings­ver­banden is nog lang niet altijd een gemeen­schap­pe­lijk parochieblad en dat is toch wel een belangrijke voor­waarde om meer gevoel te krijgen bij de parochie­ge­meen­schappen in de buurt. Daar kunnen ook gezamenlijke vieringen, uitwisseling van koren, gemeen­schap­pe­lijke ac­ti­vi­teiten, gezamenlijke eerste communie en vormsel voor­be­rei­ding aan bijdragen.

Wat dit betreft is er eigenlijk nog iets te vaak een gevoel dat gemeen­schappen het zelf wel kunnen, zo kunnen doorgaan en niemand anders nodig hebben. Dat hoor ik zelfs zeggen op plaatsen waar (vrijwel) niemand onder de zeventig in de kerk aanwezig is. De goede samen­wer­king met anderen kan een gemeen­schap atractiever en uit­no­di­gender maken.

Daarnaast werd ook over de verkoop van het bisschopshuis gesproken, dat per 1 juli 2016 definitief verlaten wordt, de mooie bisdom­bede­vaart met ruim 800 deelnemers en het heilig jaar van barm­har­tig­heid, in het kader waarvan vrijdag 22 januari in Heiloo een dag wordt gehouden voor alle pastorale krachten.

Deken Cassee gaf allen zijn beste wensen en zegen mee en onder die hoede gaan we met vertrouwen verder...

Terug