Arsacal
button
button
button


Sfeervolle begrafenis Dr Nelly Stienstra

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 23 januari 2016
mw. dr. Nelly Stienstra (1946-2016)
mw. dr. Nelly Stienstra (1946-2016)

Op zaterdag 23 januari heb ik de uitvaart bijgewoond van dr. Nelly Stienstra, die op 18 januari nogal onverwacht is overleden. Rector Norbert Schnell was de celebrant en hield een mooie homilie over het evangelie van de domme en de wijze maagden die met olie hun lampen brandend moesten houden om de bruidegom op te wachten.In de inleiding op de Mis gaf hij een kort overzicht over haar leven in dienst van weten­schap en kerk en van de overleden mgr. Th. Hendriksen.

In de Utrechtse kathedraal waren veel bekenden uit katholiek Nederland samen gekomen om Nelly de laatste eer te bewijzen, waaronder kardinaal Simonis, die haar in het verleden de maagden­wijding heeft gegeven, priesters uit verschillende bisdommen, waaronder een heel aantal priesters die aan het Arienskonvikt waren opgeleid, 'bekende katholieken' en verschillende bis­schop­pen.

Zelf leerde ik Nelly Stienstra kennen door mgr. Hendriksen, die een aantal malen per jaar een groep priester­stu­denten ontving, toen ik zelf ook in die fase was. Toen ik later priester was ontmoette ik hen beiden in het kader van de Latijnse Mis die ik met regelmaat celebreerde en waar een enkele keer een ontmoeting aan verbonden was. Ook werd ik uitgenodigd om mee te doen met een groepje priesters dat een paar keer per jaar samenkwam rond een (theologisch) thema dat door een van de leden werd voorbereid. Mw. Nelly Stienstra trad daarbij als gastvrouw op.

Landelijk bekend werd zij door haar inzet voor het CRK (Contact Rooms Katholieken), dat bijeenkomsten organiseerde die lang werden verstaan als een tegenhanger van de landdagen van de Acht Mei Beweging, Zij heeft voorts onder meer veel kerkelijke documenten vertaald voor de uitgave Kerkelijke Documentatie van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie.

Na de goed verzorgde uitvaartplechtigheid, fraai opge­luis­terd door de gregoriaanse schola, werd zij ter aarde besteld op de katholieke begraaf­plaats St. Barbara, niet zo ver van mgr. Th. Hendriksen.

Moge zij rusten in vrede!

Terug