Arsacal
button
button
button
button


Heldere toespraak paus Franciscus voor de Rota

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 27 januari 2016 - 69 woorden
Heldere toespraak paus Franciscus voor de Rota

In het Katho­liek Nieuws­blad van deze week is een vraag­ge­sprek opgeno­men dat ik met Jan Peeters heb gehad over de toe­spraak van de paus voor de Rota.

De Romeinse Rota houdt zich bezig met huwe­lijks­recht­spraak in de katho­lie­ke kerk en in deze toe­spraak heeft de paus be­lang­rijke dingen gezegd over de rol van geloof bij de huwe­lijks­slui­ting, huwe­lijksvoor­be­rei­ding, het belang van huwe­lijk en gezin en over andere same kevings­vor­men.

Terug