Arsacal
button
button
button


Romano Prodi maakt zich zorgen over ‘barometer-politiek’

Twintig bisschoppen naar de gevangenis...

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 30 januari 2016

Zaterdag­och­tend sprak de voormailig voorzitter van de Europese commissie, Romano Prodi, op de conferentie van Sant’ Egidio duidelijke woorden.

Het was duidelijk dat Prodi zich op zijn gemak voelde temidden van het gezel­schap van Sant’ Egidio, al had hij nooit eerder - zo verklaarde hij - voor zoveel bis­schop­pen gesproken. “ik zal niet lang spreken, minder lang dan jullie preken”, was zijn openingszet. Maar de toon was eigenlijk al gezet door Aarts­bis­schop Vincenzo Paglia die de bijeenkomst voorzat en over Prodi sprekend opende met: “sommigen zeiden: hé, die ken ik van televisie. Maar van dichtbij is hij mooier”.

Prodi gaf een beeld van de politieke en economische ont­wik­ke­lingen op wereld-niveau en dat vond ik eigenlijk geen negatief verhaal. Duidelijk werd dat volgens hem China een grote rol speelt in dit verhaal omdat dit land dat toch altijd nog een flinke economische groei kent buiten China financieel-economische expansie­moge­lijk­heden moet zoeken en daarom onder meer in Afrika zeer actief is: een miljoen Chinezen zijn in Afrika werkzaam! Hij wees op Zuid Korea als land dat voorop loopt in de toepassing van allerlei technische ont­wik­ke­lingen en een enorme groei kent, hoewel het geboortecijfer er niet hoog is. Het lage geboortecijfer zag hij wel als een probleem voor veel landen, buiten Afrika ten zuiden van de Sahara. Ook in Islamitische landen vermindert het geboortecijfer.

Interessant vond ik wat hij zei over de Europese politici die volgens hem een ' barometer-politiek' volgen, dat wil zeggen: een beetje achter het politieke gevoelen van de dag lopen, maar geen grotere visie hebben. Dat komt onder meer tot uiting in de vluch­te­lingen­pro­ble­ma­tiek. Prodi gaf aan zich daarover grote zorgen te maken.

Ook zag hij geen oplossing voor de problemen in het Midden Oosten tenzij Rusland en de Verenigde Staten hun aanpak weten af te stemmen, wat hij met zoveel kleinere conflicten op allerlei plaatsen voorlopig geen waar­schijn­lijk scenario vond.

Vrijdag­mid­dag waren de bis­schop­pen bezig met caritatieve ac­ti­vi­teiten: twintig bis­schop­pen bezochten gevangenen, ik zelf deed mee met het bedienen van daklozen en armen aan tafel in het restaurant van Sant’ Egidio. Een mooie ervaring.

Zaterdag­och­tend vierden we de Eucha­ris­tie in de Sint Paulus buiten de muren en gingen de heilige deur binnen.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug