Arsacal
button
button
button


Bavopenning toegekend aan mr. Camille Estourgie

Vice-voorzitter REA

nieuws - gepubliceerd: maandag, 15 februari 2016

Op maandag 15 februari heeft mgr. dr. J.M. Punt de Bavopenning uitgereikt aan mr. Camille E.M. Estourgie, vice-voorzitter van de Raad voor Economische Aangelegenheden van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Zijn echtgenote nam de taak op zich om de onderscheiding op te spelden.

De heer Estourgie heeft de afgelopen jaren met grote kundigheid leiding gegeven aan de Raad voor Economische Aangelegenheden (REA) van het bisdom, het orgaan dat de jaarstukken van het bisdom beoordeelt en goedkeurt en toestemming verleent voor grotere uitgaven van het bisdom en de rechts­personen die onder het bisdom vallen, zoals de parochies.

Helaas voelde de heer Estourgie zich genoodzaakt zijn functie terug te geven in verband met zijn gezondheid. Dit spijt hemzelf maar ook de andere REA-leden uitermate. Wij wensen de heer Estourgie alle goeds toe en denken aan hem in de Eucha­ris­tie­vieringen en in het gebed. Tijdens de afgelopen REA-vergadering is de inzet van de vice-voorzitter door de leden met grote waardering gememoreerd.

Naast de echtgenote van de heer Estourgie en ikzelf was ook de algemeen econoom van het bisdom, de heer Thom van der Steen bij dit gedenk­waar­dig moment aanwezig.

 

Terug