Arsacal
button
button
button


opGROEIsymposium 2016

Zaterdag 5 maart - Hilversum

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 17 februari 2016

Zaterdag 5 maart 2016 vindt voor de tweede keer het opGROEI­sym­posium rondom relaties en seksua­li­teit plaats met als titel Prachtig en Krachtig. Onder­werp deze keer is ‘Als krachtige ouders een prachtige bood­schap brengen’. Ik hoop een gedeelte van het middag­pro­gramma mee te kunnen maken.

Het opGROEIsymposium is een initiatief van enkele ouders die vanuit hun gelovig-zijn voor diverse opvoedvragen rondom seksua­li­teit kwamen te staan en een aantal organisaties die zich inzetten voor het gezin: het Instituut voor Huwelijk, Gezin en Opvoeding, Samuel Advies en de afdeling Huwelijk & Gezin van Bisdom Roermond.

Waarom

Veel (gelovige) ouders en andere opvoederrs voelen zich de laatste jaren geconfronteerd en meermaals onaangenaam verrast met de manier waarop, op veel plaatsen in het onderwijs en de maat­schappij in het algemeen, over relaties en seksua­li­teit wordt gedacht, gesproken en onderwezen.

Het opGROEIsymposium kijkt naar deze onderwerpen, relaties en seksua­li­teit, vanuit een christelijk (katholiek) oogpunt. De nadruk ligt deze keer op de belangrijke en krachtige rol die ouders en andere directbetrokken opvoeders hebben bij het doorgeven van de prachtige bood­schap over relaties en seksua­li­teit.

Op de dag, die in Hilversum plaatsvindt, benaderen kapelaan Luc Simons, Sophia Kuby en Maureen Altorf in drie hoofdlezingen het thema.

Sprekers

Kapelaan Simons is gespecialiseerd in de Theologie van het Lichaam (van paus Johannes Paulus II) en gaat in op de betekenis van de seksua­li­teit binnen de relaties die we aangaan. Sophia Kuby vertelt over het beeld van de mens dat tot en met het onderwijssysteem opgang doet en waarbij het man-zijn en vrouw-zijn als een keuze wordt gezien (de zgn gendertheorie). Haar lezing in het Engels wordt simultaan vertaald.

Maureen Altorf zal over haar praktijkervaring vertellen waarin zij tieners en jongeren traint in weerbaar-zijn en hen helpt inzicht te krijgen in hun moreel besef, geweten en handelen, ook mbt relaties en seksua­li­teit.

Workshops

Deelnemers kunnen in de middag kiezen uit een aantal workshops waarin nog concreter handen en voeten wordt gegeven aan opvoedvragen. Zo vertelt o.a. oud-onderwijzeres Angela Crott over de opvoeding van jongens in de huidige maat­schappij. Ook is er gelegenheid vragen te stellen aan kapelaan Luc Simons en Maureen Altorf naar aanleiding van hun lezingen in de ochtend.

Tijdens het symposium is er ook gelegenheid jezelf te informeren over boeken en ander materiaal mbt opvoeding. En er is gelegenheid elkaar te ontmoeten tijdens de verzorgde lunch en de borrel na afloop.

Het eerste opGROEIsymposium in september 2014 bleek aan een duidelijke behoefte te voldoen. Niet alleen ouders, maar ook docenten, jongeren­wer­kers, pastoraal werkenden en andere geïn­te­res­seerden lieten weten deze aandacht voor het onderwerp relaties en seksua­li­teit vanuit een gelovige benadering zeer te waarderen. 

Aanmelden

Op de site staat alle informatie hoe je aan te melden.
Ook de flyer kan worden gedownload en/of worden besteld op de site van het opGROEIsymposium.

 

wat: opGROEIsymposium, Prachtig & Krachtig
wanneer: zaterdag 5 maart 2016
waar: Anna­ge­bouw, St. Vitusstraat 1, Hilversum
Aanmelden: www.opgroei­sym­po­sium.nl
info: info@opgroei­sym­po­sium.nl
Terug