Arsacal
button
button
button
button


Ontmoeting bisschoppen met bestuur Tilburgse universiteit

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 19 februari 2016 - 123 woorden

Donder­dag­avond 18 februari vond de ont­moe­ting plaats van een afvaar­diging van de bis­schop­pen met het Stich­tings­bestuur en het College van Bestuur van de Uni­ver­si­teit van Tilburg.

Naast het Stich­tings­bestuur en het College van bestuur was de rector Magnificus aanwe­zig, evenals de decaan diaken prof. M. Sarot van de theo­lo­gische facul­teit, die in Utrecht en Tilburg is geves­tigd. Van de zijde van de bis­schop­pen waren kar­di­naal W.J. Eijk, mgr. J. van den Hende, mgr. A. Hurkmans, mgr. E. de Jong en ikzelf aanwe­zig. Tijdens de harte­lijk verlopen bij­een­komst, die vooral in­for­ma­tief van karakter was, wer­den de ont­wik­ke­lingen binnen de Uni­ver­si­teit en de Tilburg School of Theology toe­ge­licht, waar­on­der het Utrecht Consortium, een samen­wer­kings­ver­band met andere Noord-west-europese theo­lo­gische facul­teiten en een Engels­ta­lige bachelor­oplei­ding in Tilburg.

Terug