Arsacal
button
button
button


Ontmoeting bisschoppen met bestuur Tilburgse universiteit

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 19 februari 2016

Donderdag­avond 18 februari vond de ontmoeting plaats van een afvaardiging van de bis­schop­pen met het Stichtings­bestuur en het College van Bestuur van de Uni­ver­si­teit van Tilburg.

Naast het Stichtings­bestuur en het College van bestuur was de rector Magnificus aanwezig, evenals de decaan diaken prof. M. Sarot van de theologische faculteit, die in Utrecht en Tilburg is gevestigd. Van de zijde van de bis­schop­pen waren kardinaal W.J. Eijk, mgr. J. van den Hende, mgr. A. Hurkmans, mgr. E. de Jong en ikzelf aanwezig. Tijdens de hartelijk verlopen bijeenkomst, die vooral informatief van karakter was, werden de ont­wik­ke­lingen binnen de Uni­ver­si­teit en de Tilburg School of Theology toegelicht, waaronder het Utrecht Consortium, een samen­wer­kings­ver­band met andere Noord-west-europese theologische faculteiten en een Engels­ta­lige bachelor­op­lei­ding in Tilburg.

Terug