Arsacal
button
button
button


Augustinessen kiezen nieuw bestuur

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 3 maart 2016
het kapittel van de zusters Augustinessen
het kapittel van de zusters Augustinessen
de nieuwe algemeen overste met de Raad
de nieuwe algemeen overste met de Raad
De terugtredende algemeen overste met haar Raad
De terugtredende algemeen overste met haar Raad

Donderdag 3 maart was ik in Maarssen om een kapittel voor te zitten. Het was de laatste dag van het tweede gedeelte van het kapittel van de Au­gus­ti­nes­sen van Heemstede en op die dag hebben de zusters een nieuw bestuur gekozen: een nieuwe algemeen overste en drie raadzusters.

De zusters Au­gus­ti­nes­sen kwamen bijeen in de priorij van de Kanunikessen van het Heilig Graf in Maarssen, een klooster dat binnenkort zijn deuren gaat sluiten. Ook de zusters Au­gus­ti­nes­sen zijn bezig met de voltooiing van hun missie. Zij hebben veel en mooi werk verricht, vooral in zieken- en ouderenzorg en ik kon niet nalaten te verzuchten dat hun charisma in onze tijd juist weer zo verschrikkelijk nodig is: veel ouderen en zieken snakken naar de per­soon­lijke en hartelijke aandacht die de zusters aan zoveel mensen hebben gegeven. Eenzaamheid is een enorm probleem in onze samenleving en zorg voor ouderen wordt steeds vaker een probleem, nu verzorgingshuizen moeten sluiten en er enorm wordt bezuinigd op allerlei vormen van zorg.

Zr. Tarcies Wijngaard, die tot nu toe algemeen overste was geweest, had zich dit keer niet be­schik­baar gesteld. In haar plaats treedt zr. Anne Pancras, die wordt bijgestaan door de Raad die zal bestaan uit de zusters Maria, die al deel uitmaakte van de Raad, zr. Marie-Pauline en zr. Alie. Intussen zijn ook reeds gesprekken bezig met een vertegen­woor­diger van het bisdom over de toekomst van het bestuur van de Con­gre­ga­tie, nu ook de jongste zusters een gezegende leeftijd beginnen te bereiken.

Van harte wensen we de zusters die in het bestuur zijn gekozen veel wijsheid, vreugde, licht en zegen toe en Gods zegen over hun taak!

Terug