Arsacal
button
button
button


Jongeren voor Stille Omgang bijeen in Mozes en Aäron

nieuws - gepubliceerd: zondag, 13 maart 2016

Het jongeren­pro­gramma van de Stille Omgang vond dit jaar weer in de Mozes en Aäron plaats, aan het Waterloo­plein en dat bleek een goede greep.

De Mozes en Aäronkerk is sinds anderhalf jaar weer als kerk in gebruik en toevertrouwd aan de gemeen­schap van Sant'Egidio. Naast de kerk is het voormalige Mozeshuis dat nu met de kerk verbonden is en mooie lokaties biedt voor een gevarieerd jongeren­pro­gramma. Niet alleen was deze lokatie qua ruimtes erg geschikt, ook is die blijkbaar aantrekkelijk voor de jongeren, de opkomst was tenminste goed en leek me groter dan voorgaande jaren.

Ik kon zelf maar een gedeelte meemaken van het pro­gram­ma, voordat de workshops begonnen. Een gesprek met een drietal jonge vluch­te­lingen, sommigen korter, anderen langer in Nederland, één intussen diaken gewijd en in voor­be­rei­ding op zijn priester­wijding, vond ik indruk­wek­kend en een uitodiging tot begrip en het leren kennen van elkaar. Onder de keuze­moge­lijk­heden voor de workshops was ook een avond van barm­har­tig­heid met biecht­gele­gen­heid, stil gebed en muziek voor het uitgestelde Sacrament, heel passend zowel bij het heilig jaar dat we vieren als bij de betekenis van de avond van de Stille Omgang die over de Eucha­ris­tie gaat.

Terug