Arsacal
button
button
button


Chrismamis: het bisdom komt samen rond de bisschop

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 23 maart 2016
de receptie na afloop van de chrismamis
de receptie na afloop van de chrismamis
met vormelingen uit Laren in de kathedraal
met vormelingen uit Laren in de kathedraal
met priesters en diaken die in de Klaverbladparochies (Heemstede e.o.) werkzaam zijn (geweest)
met priesters en diaken die in de Klaverbladparochies (Heemstede e.o.) werkzaam zijn (geweest)

Op woensdag 23 maart werd in de Haarlemse kathedraal de Chrismamis gevierd. In deze Mis worden de Heilige Olieën gewijd en vernieuwen de priesters en diakens de beloften van hun wijding. Bisschop Jozef Punt herdacht ook de slachtoffers van de gruwelijke aanslagen in Brussel.

De bisschop gaf in zijn homilie aan hoe belangrijk het is wat er komt uit het hart van een mens. Dat kan iets slechts zijn en onbegrijpelijks zoals de gruwelijke aanslagen die in Brussel hebben plaats­ge­von­den. Ook het gedrag van voetbalsupporters in Madrid die de armen vernederden, noemde de bisschop. Er kan ook iets goeds komen uit het hart van een mens, daarvoor is allereerst de wil nodig om een goed mens te zijn, genade en onder meer ook gebed om God te vragen te tonen wat Hij van ons wil.

Voor de slachtoffers van de drama’s die zich in Brussel hebben afgespeeld werd een minuut stilte gehouden.

Ruim honderd priesters en diakens waren aanwezig om de viering mee te maken, er waren maar weinig actieve priesters die ontbraken. Ook waren veel pastoraal werkers aanwezig en velen van hen hadden vormelingen meegenomen. Door de aanwezigheid van zoveel mensen uit het hele bisdom is deze plechtigheid echt een diocesane aan­gele­gen­heid.

Na afloop van de viering was er een receptie in de plebanie van de kathedraal, die binnenkort bisschopshuis wordt.

Tijdens de viering werden de Heilige Olieën gewijd die gebruikt worden voor de ziekenzalving, bij het doopsel of in de voor­be­rei­ding daarop en bij het vormsel en de priester­wijding (het Heilig Chrisma).

Terug