Arsacal
button
button
button


Afscheid priester Hans Schouten

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 24 maart 2016
Afscheid priester Hans Schouten

Op Witte Donderdag heb ik afscheid genomen van de maandag j.l. overleden priester Hans Schouten, die geboren in 1929 nog in 2010 tot priester werd gewijd. Voordat hij katholiek en priester werd was hij predikant in de Gereformeerde Kerk. Een bezielende figuur die velen wist te boeien met zijn doorwrochte preken en lezingen.

Ik mocht Hans Schouten voor het eerst ontmoeten toen hij als gereformeerd predikant in priesterboord op bede­vaart kwam naar Maria ter Wege in Haastrecht waar ik toen pastoor was. Natuurlijk stond ik enigszins verwonderd over dit fenomeen van een zo Mariale dominee. Maar uit het gesprek bleek me toen al dat die dominee zeer katholiciserend was.Als echte Amsterdammer had hij al vroeg kennis gemaakt met het sacrament van Mirakel in het Begijnhof van de hoofdstad en daar had hij ook een Eucharistische devotie aan over gehouden.

Op de Tiltenberg kwam ik opnieuw in aanraking met hem toen hij zich voorbereidde op het priester­schap. Zijn hartelijke ver­bondenheid met de bisschop, met mijzelf en zijn medepriesters was voor hem vanzelfsprekend. Zijn inzet in de O.L. Vrouwekerk en de Vredes­kerk in Amsterdam, maar ook op andere plaatsen en zijn lezingen die door Radio Maria werden uitgezonden, hebben velen goed gedaan.

Hij had bijzondere aandacht voor andere priester(kandidaten) met een pro­tes­tantse achtergrond. Naar één van deze kandidaten gaat zijn kelk met gepaste inscriptie, natuurlijk in het Latijn.

Moge hij rusten in vrede!

Terug