Arsacal
button
button
button


Gelukkige schuld... een geheim van liefde

Goede Vrijdag

overweging_preek - gepubliceerd: vrijdag, 25 maart 2016
Gelukkige schuld... een geheim van liefde

Hoe kunnen we spreken van een goede dag wanneer iemand onschuldig sterft door geweld en marteling? We zullen de dag van de terroristische aanslagen in Brussel zeker niet zo noemen. Toch spreken we over de dag waarop Jezus onschuldig zo sterft als Goede vrijdag en daaraan zien we al dat Zijn dood geen onontkoombaar noodlot was maar betekenisvol was: het was een daad van uiterste liefde, door Zijn kruis zijn wij verlost....

De Goede Vrijdagplechtigheid mocht ik 's middags vieren bij de zusters Bene­dic­ti­nes­sen in Aalsmeer en 's avonds in de parochiekerk van Driehuis.Omdat de zusters nog bezig zijn Nederlands te leren, was de plechtigheid in het Italiaans. Hier heb ik gepreekt over de betekenis van Jezus' kruisdood als gebeuren van liefde, barm­har­tig­heid en gehoorzaamheid (Amor, Misericordia, Oboedientia) waardoor God ons kenbaar maakt dat Hij Liefde is.
In de avond­viering heb ik de volgende korte overweging gehouden.

Homilie

Hij sterft voor ons.
Dat er Iemand voor ons sterft
is eigenlijk een groot geluk.
Daardoor weet je zeker:
Er is Iemand die mij liefheeft,
er is Iemand die van mij houdt.

Dieptepunt

De dood van Jezus is het dieptepunt
van de menselijke geschiedenis:
Mensenhanden doden de Algoede,
de enige onschuldige,
hun God.
Is het kwaad zo machtig
dat het zelfs God kan doden?
Is de duivel zo'n heerser,
dat hij zelfs God kan vernietigen?
We denken dat soms
als we geweld en terrorisme zien.

Hoogtepunt

Maar het antwoord is: Neen.
Wees niet bang!
De dood van Jezus is ook het hoogtepunt en de as
waar heel die mensengeschiedenis om draait.
Een spiraal van hoogmoed en egoïsme
van door steeds grotere gruweldaden
je eigen gelijk en positie willen bevestigen,
wordt eindelijk doorbroken.

Ik

De mensen zeggen "ik, ik, ik",
en zitten in zichzelf gevangen
of ze denken het recht te hebben
een ander kwaad te mogen doen
vanuit hun politieke of religieuze opvatting.

Jij

Maar Hij zegt:
"Jij, ik ben er voor jou,
Ik leef voor jou"
en Zijn leven dat van eindeloze waarde is
heeft Hij voor ons,
beperkte, kleine mensen weggegeven.

Hij geeft

Om de vloek van het "Ik",
van hebzucht en hoogmoed en kwaad
te doorbreken
gaat Hij dóór in zuivere, echte liefde
tot het einde toe:
Hij sterft, maar niet zomaar als een lot:
Hij geeft Zijn leven
uit liefde voor ons.
Door die liefde zijn wij verlost.
Zo werd de schuld van hen die Hem haatten,
die hun terreur tegen Hem uitoefenden
een gelukkige schuld
omdat die zoveel liefde teweeg heeft gebracht.
AMEN.

Terug