Arsacal
button
button
button


Terrorisme: het mysterie van het kwaad ís al overwonnen!

Paaswake

overweging_preek - gepubliceerd: zaterdag, 26 maart 2016
Terrorisme: het mysterie van het kwaad ís al overwonnen!

Zalig Pasen aan U allen! Dit jaar vieren we Pasen aan het einde van een week van confrontatie met terrorisme (in Brussel) en met dood (van Johan Cruyff). Tegenover het mysterie van het kwaad staat een licht, dat o zo klein en kwetsbaar lijkt, zoals dat ene vlammetje van de paaskaars in een donkere kerk. Maar wij belijden dat dit licht het kwaad en de dood al heeft overwonnen, dat het licht van Christus het laatste woord heeft. De paaswake heb ik in Driehuis gevierd.

Homilie

Zoveel vragen...

Als alles duister is...
We zijn van­avond begonnen in duisternis.
Die duisternis was een beeld
van onze menselijke onmacht
en van de situatie waarin deze wereld verkeert.
Het kwaad speelt er vaak zo’n sterke rol
en wij zitten met zoveel vragen
over lijden en kwaad in deze wereld,
dat wij mensen geneigd zijn te denken:
“Waarom?
Hadden die aanslagen niet voorkomen kunnen worden?
Had God de mensen niet allemaal
met een liefdevol en vredig hart kunnen scheppen?”
Het is een vraag die wij ons deze week
natuurlijk zeker hebben gesteld,
nu een paar gekke terroristen
dood en verderf hebben gezaaid in Brussel.

Gebed

Wij bidden voor de slachtoffers en hun families
en we spreken de hoop uit
dat jongeren met extreme ideeën
hun fout zullen inzien en zich zullen bekeren,
zullen kiezen voor een waardevolle inzet
in dienst van hun medemensen.

Het mysterie van het kwaad

Een stukje antwoord op onze vragen
horen we deze nacht.
Niet dat dit antwoord ons verder zonder vragen laat,
maar het geeft ons de richting aan
waarlangs we iets meer kunnen begrijpen
zonder dat we in deze wereld ooit alles zullen verstaan
van het mysterie van het kwaad.

Vrije wil

God had de mens met een liefdevol
en vredig hart geschapen,
in vriend­schap met God,
maar Hij schiep hen ook
met een vrije wil,
zo hoorden we in de lezing
uit het boek Genesis.
Die vrije wil die wij hebben gekregen
is onze weg
om bewust iets moois en goeds te kunnen doen
dat echt uit onszelf komt
maar het is ook de weg
om iets kwaads te kunnen doen
dat helemaal ingaat tegen de manier
waarop God ons geschapen heeft:
Hij heeft ons geschapen
naar Zijn beeld en gelijkenis
en wij zijn geroepen om dat in ons leven
steeds weer te laten zien
door woorden en daden van liefde.

In de fout

Maar ook wij allemaal
zijn zwakke mensen.
Misschien dat we eerder
de fout van een ander zien
dan de verkeerde keuzes die wij maken
- zoals die ander misschien weer eerder onze fout ziet,
eerder dan die van hemzelf -
maar heus, ze zijn er:
ook wij gaan in de fout,
ook wij zijn niet zo perfect
als we ons in een ideaalbeeld
graag zouden willen zien.

om te redden

Dat hoort allemaal bij de duisternis van deze wereld.
Maar daarin heeft een licht geschenen
dat uiteindelijk alle duisternis verjaagt.
Dat licht is Christus, Gods Zoon,
die in deze wereld is gekomen
om ons te verlossen,
ons weer vrij te maken,
ons te redden van ondergang en dood.

Doorgegeven...

Het licht dat Hij heeft gebracht,
verbeeld door de paaskaars,
werd doorgegeven
door de handen van mensen
die medewerkers willen zijn van Gods genade.
Wij hebben allen deel gekregen aan dat licht,
aan dat nieuwe leven,
door ons doopsel,
daarom worden in deze nacht
onze doopbeloften vernieuwd
en ben ik verheugd
dat ik een volwassene mag dopen.

Nieuwe onschuld

Beste Ruud, dit is een avond,
waarop je je lang hebt voorbereid.
Jezus Christus maakt je deel
aan de genade van Zijn verlossing,
je wordt van­avond weer kind,
je wordt op speciale wijze kind van God..
omdat de hemelse Vader je
in dit heilig jaar van barm­har­tig­heid
aanneemt als Zijn kind
en je met een nieuwe onschuld,
- onschuldig als een kind -
opnieuw mag beginnen.

Wat meer licht

Straks zal ook de doopkaars worden ontstoken
en wij allen zullen onze kaars weer ontsteken
bij de hernieuwing van de doopbeloften.
Zo was het bij ons doopsel ook.
Dat is een uiting van onze opdracht en ons verlangen
om wat meer licht te brengen
in een wereld
die zo donker is.
Iedere dag gebeuren er
vele vreselijke dingen in de wereld,
zoals aanslagen, rampen, oorlogen
en ga zo maar door.
En zelfs in onze eigen leefwereld
is het vaak moeilijk
de vrede te bewaren.

Het is onze plicht

Ja, onze kaars is ook ergens een antwoord
op het gruwelijke dat deze week
in Brussel is gebeurd
en op de duisternis die zoveel gebieden van de wereld
in zijn greep heeft:
Wij willen licht brengen,
wij willen ons niet door de duisternis
laten verleiden tot wanhoop of moedeloosheid
of - erger nog - tot een schouderophalen
alsof het toch allemaal geen zin heeft.
We willen ons niet laten verleiden
om in antwoord op het kwaad
zelf duisternis te worden.
Wij moeten - het is onze plicht -
ons niet laten weerhouden,
naar buiten te gaan
en lichtdragers zijn,
brengers van een bood­schap
van verzoening en vrede,
van de bood­schap dat God ons allen
als geliefde kinderen ziet
en verlangt naar onze weder­liefde
voor Hem
en al onze naasten.

 

Zalig Pasen!

Terug