Arsacal
button
button
button
button


Dankzij veel vrijwilligers Ziekentriduüm in Hilversum

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 20 april 2016 - 111 woorden
Dankzij veel vrijwilligers Ziekentriduüm in Hilversum
(foto: Maaike Willard)
Maaike Willard
Maaike Willard

Al tien­tal­len jaren vindt in Hilversum in de Emmaüskerk aan de Kerkenlan­den een ziekentriduüm plaats. Ook dit jaar was alles weer goed geor­ga­ni­seerd. Veel vrij­wil­li­gers maken dit moge­lijk en vele oudere en zieke mensen zijn er graag te gast om deze drie dagen mee te maken. Op woens­dag 20 april was ik er aanwe­zig om de zieken­ze­gen te geven en de han­den op te leggen. 

Pastoor Dresmé, emeritus pastoor Willems (die ook de heilige Eucha­ris­tie had gevierd voor de zieken), diaken Tünnissen en pas­to­raal werker Vlooswijk vier­den de zieken­ze­gen mee.

Wat mij betreft: heel veel dank weer aan alle mensen die dit moge­lijk maken!

Terug