Arsacal
button
button
button


Geslaagde gebedsdag om roepingen in Heiloo

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 23 april 2016
luisterend naar muziek en getuigenissen van seminaristen
luisterend naar muziek en getuigenissen van seminaristen

Het groot­semi­narie hield zijn jaarlijkse gebedsdag op zaterdag 23 april. De opkomst was duidelijk nog groter dan voorgaande jaren. Dat zal er zeker mee te maken hebben gehad dat iedereen weleens wilde zien waar het seminarie was terecht gekomen. Blijkens de reacties viel dat niet tegen.

De leden van de gebedskring namen deel aan een programma dat deels in het teken stond van het heilig jaar van de barm­har­tig­heid met een inleiding van een van de jonge priesters, Johannes van Voorst tot Voorst. Mgr. Jozef Punt was er om de heilige Eucha­ris­tie te vieren en 's middags heb ik aan het programma deel genomen met getuigenissen van seminaristen, afgewisseld met bekende meezingers. Ik hoorde het mooie getuigenis van Mikel Palic. De dag werd met aanbidding en vespers afgesloten. Het was een mooie gelegenheid om veel mij bekende mensen weer te ontmoeten. Iedereen die ik sprak was lovend over de mooie dag en over de lokatie die zeker zo goed werd bevonden als de Tiltenberg. "De lokatie is mooi en het grote voordeel is.... hier zitten ze bij Maria", zei me één van de leden van de gebedskring.

Van harte hopen we dat het gebed vrucht mag dragen en dat jonge mensen de genade mogen krijgen om van harte "ja, hier ben ik" te kunnen zeggen als God hen roept.

 

Terug