Arsacal
button
button
button


Gedelegeerde onderwijs bisdom Breda neemt afscheid

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 29 april 2016
collega's bij het afscheid van Martina Meul
collega's bij het afscheid van Martina Meul

Op donderdag 28 april nam mw. drs. Martina Meul afscheid als bisschoppelijk gedelegeerde voor het katholiek onderwijs in het bisdom Breda, eerst in de bisdomkantoren, daarna tijdens een etentje van de collega’s uit de andere bisdommen. Daar kreeg zij veel lof en woorden van dank.

Oor­spron­ke­lijk afkomstig uit het Belgische Sint Niklaas werkte Martina Meul al meer dan twintig jaar binnen het bisdom Breda in verschillende functies, na een loopbaan als docent en schoolleider. Vele jaren was zij identiteits­be­ge­leider en de laatste zeven jaren bisschoppelijk gedelegeerde, maar nu was voor haar het moment van het afscheid gekomen. De collega’s spraken korte dankwoordjes aan haar adres en haalden haar geloof, haar integriteit, haar blijheid en inzet naar voren. Martina heeft zich vanuit een diepe overtuiging ingezet voor het onderwijs om scholen in een niet gemakkelijke tijd te helpen vorm te geven aan de identiteit en aan de band met de bisschop en de kerk. In die zin was zij een verbindende persoon.

In de afgelopen tijd zijn er veel wisselingen geweest in het college van bisschoppelijk gedelegeerden voor het onderwijs, dat landelijk samenkomt in het ‘officium educationis’. Dat betekent dat veel nieuwe mensen opnieuw contacten moeten leggen met de onderwijsin­stel­lingen en de besturen. Daarmee wensen wij hen allen veel succes en Gods zegen!

Terug