Arsacal
button
button
button
button


Laatste colleges Prof. Leo Elders aan seminarie

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 19 mei 2016 - 129 woorden

Op don­der­dag­avond 19 mei nam de semi­na­rie­ge­meen­schap afscheid van pater prof. dr. Leo Elders SVD. Deze Westfriese mis­sio­na­ris en Thomaskenner heeft ruim zeven­tien jaar aan het semi­na­rie van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam gedo­ceerd maar gaat nu stoppen van­wege zijn leef­tijd.

Nog steeds reist de 90 jarige expert in de werken van sint Thomas van Aquino de wereld af en blijft hij boeken publiceren. Bin­nen­kort komt er weer een uit in het Neder­lands, vrucht van inlei­dingen die pater Elders op De Tilten­berg heeft gehou­den.

Maar hij gaat het nu toch iets rusti­ger aan doen en zal ver­hui­zen naar Tete­ringen, een huis van zijn orde.

We wensen hem alle zegen voor de toe­komst toe in grote dank­baar­heid voor zijn ja­ren­lan­ge inzet: twee­derde van de actieve preisters in het bisdom hebben van hem filo­so­fie gehad!

Terug