Arsacal
button
button
button
button


relikwieën voor servisch-orthodoxe kerk

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 27 april 2012 - 111 woorden

Afgelopen donder­dag 26 april was Aarts­pries­ter Vojislav van de Servisch-Orthodoxe kerk met een lector op bezoek om relikwieën in ont­vangst te nemen om in een pro­ces­sie­kruis en bij bepaalde gelegen­he­den in zijn kerk te kunnen gebruiken. De Aarts­pries­ter schonk bij deze gelegen­heid twee mooie negen­tien­de eeuwse iconen.

De aarts­pries­ter ver­telde hoe hij in de tijd van het communisme zonder geloof was opgegroeid en op latere leef­tijd pries­ter was gewor­den en over zijn zorg voor de ver­kon­di­ging van het geloof in onze gese­cu­la­ri­seerde samen­le­ving. De ser­visch-orthodoxe chris­te­nen hebben in Rotter­dam een pro­tes­tantse kerk kunnen overnemen en deze ingericht voor hun heilige Liturgie, waaraan vele gelo­vi­gen komen deelnemen, zo ver­telde de Aarts­pries­ter.


Terug