Arsacal
button
button
button
button


Marja van den Brink neemt afscheid

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 3 juni 2016 - 130 woorden

Donder­dag 2 juni heeft Marja van den Brink-Veldt afscheid geno­men van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en van de de­ke­na­ten, waarvoor zij vele jaren heeft gewerkt. In Heems­kerk werd een gezellige receptie gehou­den.

Marja van den Brink heeft het afgelopen jaar op het bisdom gewerkt, daarvoor als coördinator van de de­ke­na­ten Alkmaar en Haar­lem. Uit waar­de­ring voor haar werk waren vooral pries­ters, diakens en pas­to­raal werkers geko­men om haar harte­lijk uit te zwaaien. Ook twee "zusters" waren aanwe­zig en droegen een levensloop voor. Op de foto spreekt alge­meen econoom Thom van der Steen haar toe. Ik had haar toen juist de bos bloemen gegeven die zij in haar armen draagt.

Marja gaat zich inzetten in de pa­ro­chie van Castricum waar ze heel blij zijn dat zij nu wat meer tijd krijgt.

Terug