Arsacal
button
button
button


Marja van den Brink neemt afscheid

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 3 juni 2016

Donderdag 2 juni heeft Marja van den Brink-Veldt afscheid genomen van het bisdom Haarlem-Amsterdam en van de dekenaten, waarvoor zij vele jaren heeft gewerkt. In Heems­kerk werd een gezellige receptie gehouden.

Marja van den Brink heeft het afgelopen jaar op het bisdom gewerkt, daarvoor als coördinator van de dekenaten Alkmaar en Haarlem. Uit waardering voor haar werk waren vooral priesters, diakens en pastoraal werkers gekomen om haar hartelijk uit te zwaaien. Ook twee "zusters" waren aanwezig en droegen een levensloop voor. Op de foto spreekt algemeen econoom Thom van der Steen haar toe. Ik had haar toen juist de bos bloemen gegeven die zij in haar armen draagt.

Marja gaat zich inzetten in de parochie van Castricum waar ze heel blij zijn dat zij nu wat meer tijd krijgt.

Terug