Arsacal
button
button
button
button


De verhuizing gaat door...!

Haarlemse bisschopshuis bijna leeg

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 3 juni 2016 - 94 woorden

Nog steeds is het bis­schops­huis in Haar­lem niet helemaal leeg. Waarde­volle voorwerpen zijn er niet meer te vin­den, maar biblio­theek en archief hebben zich in de loop van honderd­vijf­tig jaar enorm uit­ge­breid en ook daar moet na­tuur­lijk iets mee gebeuren.

De biblio­theek is voor een flink deel al leeg geruimd, maar nog lang niet helemaal. Grote delen van het archief moeten even­eens nog wor­den ver­plaatst. Er wordt vooral op zolder maar ook elders in het huis hard gewerkt om alles op tijd weg te krijgen. Mijn compli­menten aan al degenen die hiermee bezig zijn!

Terug