Arsacal
button
button
button
button


Hulp-Stichting MissIQ hield fancy fair voor Curaçao

In Alkmaar noord

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 4 juni 2016 - 163 woorden
Blik op de fancy fair
Blik op de fancy fair

Stich­ting MissIQ zet zich in voor het onder­steunen van basis­scho­len in achterstandswijken van Curaçao om de kin­de­ren daar een steuntje in de rug te bie­den, bij­voor­beeld door er voor te zorgen dat deze kin­de­ren kunnen ontbijten, omdat nu veel van deze kin­de­ren zonder dat ontbijt de dag moeten beginnen. In Alkmaar werd daarvoor een fancy-fair gehou­den die ik mocht komen openen.

In de Blije Mare in Alkmaar Noord zijn naast de ker­ke­lijke ruimten ook voldoende andere zalen om een fancy fair te kunnen or­ga­ni­se­ren. dat deed de stich­ting MissIQ voor dit mooie doel. Er was van alles te koop voor het goede doel en voor € 5,- kan een kind gesponsored wor­den om een maand lang een kind met ontbijt naar school te laten gaan.

Het mooie weer was in dit geval niet helemaal bevorder­lijk om stromen mensen in het kerk­cen­trum binnen te krijgen, maar van harte hoop ik dat de Stich­ting toch op een geslaagde dag mag terug kunnen kijken.

Terug