Arsacal
button
button
button


Heilig Vormsel in Heemstede: klein maar fijn

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 4 juni 2016

Er waren dit jaar niet veel vormelingen en er vielen er helaas op het laatste moment nog enkele af, maar het was een mooie, intieme en bewuste vormsel­viering die ik op zaterdag 4 juni mocht celebreren in de kerk van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart in Heemstede.

Pastoraal werker Ans Dekker en kersverse kapelaan Jan Jaap van Peperstraten hadden samen met de werk­groep de vormelingen voorbereid. Drie van de jongeren die aan de voor­be­rei­ding hadden deelgenomen werden op deze avond gevormd en hartelijk welkom geheten in de kerk met fraaie erebogen met witte en gele ballonnen. Ook pastoor Jacques Quadvlieg concelebreerde bij de Eucha­ris­tie­viering.

Terug