Arsacal
button
button
button


Katholieken op gereformeerde basisschool

Bezoek aan De Rank in Alkmaar

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 9 juni 2016

Nogal wat katholieke ouders kiezen bewust voor een school met een duidelijk christelijke identiteit, zoals bewust katholieke leraren soms bij een niet-katholieke school solliciteren om dezelfde reden. Ook in ons bisdom is dat het geval. In dat kader bezocht ik maandag 6 juni de gereformeerde basis­school De Rank in Alkmaar.

Voor katholieken is het reformatorisch onderwijs niet zo toegankelijk; het staat verder van het katholieke geloof af onder meer door een eigen visie op voorbestemming (predestinatie). Het gereformeerd onderwijs is weer anders. Voor katholieken zijn deze onderscheiden vaak lastig te volgen, maar gereformeerde scholen gaan uit van een vrijgemaakt gereformeerd, Nederlands-gereformeerd of christelijk gereformeerd initiatief en deze scholen presenteren zich meer en meer als 'bijbelgetrouw' zonder zich heel expliciet met een bepaalde geloofsrichting te verbinden. Dat maakt dat ze toegankelijker zijn voor katholieken die in Alkmaar en Den Helder een duidelijke verbinding met deze scholen hebben gezocht.

Maandag 6 juni werd ik hartelijk ontvangen in basis­school De Rank die van deze signatuur is, een concept dat duidelijk gedragen wordt door alle leer­krachten die aan deze school werkzaam zijn.Dat uit zich niet alleen in een bijbelverhaal meer of minder, maar ook in een sfeer en levensvisie, zoals uit het hierbij afgebeelde plakaat blijkt dat ik in de school aantrof.

 

 

Terug