Arsacal
button
button
button


Een huis vol katholieke gezinnen

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 11 juni 2016

Het conferentie­cen­trum Emmaüs in Helvoirt was helemaal volgeboekt door de komst van zo’n tweehonderd deelnemers aan het gezins­weekend voor katholieke gezinnen: ouders en kinderen zijn er vanaf vrijdag­avond 10 tot zondag 12 juni bezig met verdieping, ontmoeting en verschillende vieringen.

Dit keer was ik gevraagd om inleidingen te verzorgen in het kader van het jaar van barm­har­tig­heid. Dat heb ik op zaterdag 11 juni gedaan vanuit de parabels van de barm­har­tig­heid, die Jezus heeft verteld: over de verloren zoon, de barmhartige Samaritaan, de rijke vrek en de arme Lazarus, het verloren schaap en de verloren drachme, de Farizeeër en de tollenaar in de tempel, de parabel over het kwijtschelden van schulden en degelijkenis van de onrechtvaardige rechter. Naast inleidingen over deze parabels van de naasten­liefde, van de liefde voor de zondaar en over de ervaring van Gods barm­har­tig­heid, was er ook ruimte voor onderling gesprek over deze thema’s.

De ochtend begon met de heilige Mis waarin ik heb gepreekt over Sint Barnabas als gemeen­schapstichtende en veribndende persoon, tegenover de vurige apostel Paulus, die wel wat meer scherp kon zijn. Beiden waren nodig en hebben hun uiterst belangrijke rol gespeeld in de jonge kerk.

Er waren veel ontmoetingen met de gezinnen en hun kinderen, tieners en jongeren die door de dag met eigen programma’s bezig waren waarin naast het godsdienstige gedeelte ook sport en spel een plaats hadden.

Nog nooit was het gezins­weekend - dat zijn - ik meen - achttiende editie beleefde -zo druk bezet geweest, tot aan de maximum capaciteit. En dat is toch verheugend in deze soms barre tijden! Onder de gezinnen waren er de nodige uit ons bisdom Haarlem-Amsterdam - waar het initiatief vandaan komt -, maar ook andere delen van het land waren goed vertegen­woor­digd.

Terug