Arsacal
button
button
button


De zondares had het begrepen!

elfde zondag door het jaar C

overweging_preek - gepubliceerd: zondag, 12 juni 2016

Op de elfde zondag door het jaar was ik in Volendam waar ik de beide heilige Missen in de Sint Vincentius­kerk heb gecelebreerd, een hoogmis met een moeilijke meerstemmige Mis met koor en solisten en een stille Mis.

Homilie

Prestaties en successen

Ben je succesvol in het leven?
de meeste mensen zullen bij zo'n vraag,
denken aan wat zij allemaal voor elkaar hebben gekregen.
Heel wat mensen leven met een idee:
Dit heb ik bereikt,
ik ben er trots op,
dat is mijn werk, mijn inzet, mijn resultaat.

Wie krijgt de schuld?

Maar mensen nemen niet altijd verantwoording
voor de fouten die zij maken.
Je zult iemand op een verjaardagsfeestje
niet zo gauw horen vertellen
over zijn fouten en gebreken;
wel komen zijn prestaties en successen aan de orde.
Als het niet zo goed gaat
Zijn we wel een beetje stiller
en als we moeten lijden,
als we pijn hebben en verdriet,
dan zijn mensen geneigd
de schuld bij Onze Lieve Heer te leggen
en dat eerder aan God toe te schrijven:
Waarom moet ik lijden,
waarom overkomt me deze tegenslag?
Had God er niet voor kunnen zorgen
dat dit mij bespaard was gebleven?
Dan haken mensen soms af
omdat God in hun ogen
hen in de steek heeft gelaten.
Dan zijn er ook nog mensen
die niet meer geloven
omdat die of die pastoor
hen niet goed heeft behandeld
of omdat de Kerk zoveel verkeerd heeft gedaan.
Kortom, er kunnen allerlei redenen zijn
waarom we de successen en goede dingen
aan onszelf toeschrijven
en de schuld voor de verkeerde dingen
aan anderen,
andere mensen
of aan God en de Kerk.

Weinig zin...

Maar het lijden is een groot mysterie
dat wij mensen nooit helemaal kunnen verstaan,
Het heeft dus weinig zin
als we in God de schuldige aan gaan wijzen.
Het lijden kunnen we pas een beetje plaatsen
als we iets van het lijden van Jezus
gaan begrijpen en verstaan.

De gaven zien

Maar er zijn gelukkig ook andere mensen
die precies het tegen­over­ge­stelde doen.
Zij zien hun eigen zwakke punten,
hun onvolmaaktheden, hun fouten
en bij alle successen die zij behalen,
bij alle prestaties die zij leveren,
zien zij dat uiteindelijk hun inzet
en hun kwaliteiten
in feite maar een klein deel waren
van het resultaat dat zij hebben behaald.
Het was hun ook gegeven,
het is hun ook geschonken:
die kwaliteiten
die met het leven zijn meegegeven,
die kunde en kennis
die zij hebben vergaard,
de kansen die zij hebben gekregen,
de gezondheid en het leven zelf:
het is geen verdienste,
het is een gave,
het is dus een reden tot dankbaarheid.

Zelfs met een fortuin op zak

Wie leeft alsof al het goede uit hem- of haarzelf komt
en het onvermogen, het lijden en kwade van elders
en dat hem of haar dat wordt aangedaan,
zodat hij of zij daardoor niet
het maximale uit het leven kan halen,
die houdt zichzelf voor de gek:
We zijn allemaal gewone, zwakke mensen,
Zelfs al heb je een fortuin op de bank,
een leuke relatie, een fijn gezin
en een zeer succesvolle carrière.
Het is je geschonken,
dus zie de genade
die erin verborgen ligt
en wees dankbaar aan de God
die je uiteindelijk alles heeft toevertrouwd
om het te gebruiken
tot Zijn eer en tot welzijn van de mensen.

De zondares

In het evangelie van vandaag
komt een vrouw in deze geest
naar Jezus toe;
zeker zij heeft het nodige misdaan,
haar leven was geen rechte weg,
maar een kronkelpad, met vele dwaalwegen,
maar zij heeft twee grote voordelen:
zij heeft een diep gevoel voor Gods barm­har­tig­heid
en zij bezit een grote nederigheid,
zij ziet zichzelf niet groot en opgeblazen,
maar klein, eenvoudig, dienstbaar
en zij is zich er in dankbaarheid van bewust
dat haar veel gegeven is.
In die grote dankbaarheid
om al Gods goede gaven
werpt zij zich aan Jezus' voeten neer.

Haar geloof heeft haar gered

Mensen om haar hen
zien alleen de buitenkant, haar donkere verleden:
het is een zondares,
maar Jezus ziet haar hart,
haar eenvoud, haar dankbaarheid
en overgrote liefde.
Haar werd alles vergeven,
haar geloof heeft haar gered.

In dankbaarheid

Laten we in die dankbaarheid proberen te leven
en de gever eren van zoveel goeds,
dan brengen we iets
werkelijk heel moois en opbouwends
in deze wereld.
Amen.

Terug