Arsacal
button
button
button


Archief en wapenschild bisdom verhuisd

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 9 juli 2016
wapenschild op het nieuwe bisschopshuis
wapenschild op het nieuwe bisschopshuis
St. Thomas van Aquino tussen boeken en de archivalia
St. Thomas van Aquino tussen boeken en de archivalia
de archivaris aan het werk
de archivaris aan het werk

De verhuizing van het bisdom Haarlem-Amsterdam vordert goed, al waren er ook tegenslagen. De afgelopen week werden bij­voor­beeld de huiskapel van het bisschopshuis ingewijd en het wapenschild op de buitenmuur bevestigd. Maar de grootste klus is wel het archief....

Af en toe was er een tegenslag. Zo was op de telefoonkabel ergens langs de weg gebroken en was enkele dagen geen telefoonverkeer mogelijk met het bisdom. Intussen is dat euvel hersteld.

Een enorme klus is nog de verhuizing van het archief. Archivaris drs. Floor Twisk heeft duizenden archiefdozen laten opslaan in een opslag of ergens op De Tiltenberg en staat voor de enorme opgave om alles uit te zoeken en opnieuw een plaats te geven, soms in het Noord Hollands Archief of anders op De Tiltenberg. Ook zal er een schifting moeten worden gemaakt om te zien wat werkelijk moet worden bewaard en wat niet. Gelukkig zijn er vrijwilligers die de archivaris komen helpen.

Terug