Arsacal
button
button
button


Een Mis op een bijzondere plek

WJD-gangers in de St. Vitusdom in Praag

overweging_preek - gepubliceerd: zondag, 24 juli 2016
Een Mis op een bijzondere plek

Zondag 24 juli vierden we met de WJD-gangers de heilige Mis in de St. Vitusdom in Praag. In deze prachtige kathedraal liggen de heilige Johannes Nepomuk begraven en worden een deel van de relieken van St. Vitus bewaard. We vierden de Hoogmis met de mensen van Praag en met het koor The Willow Consort uit York.

Maar we waren ook zeker niet de enige WJD groep in de kerk: een priester con­ce­le­breerde die met een groep uit het bisdom Down & Connor op weg was naar Krakau, de Bossche priester Stefan Schevers was er met een groep 30plussers die met dezelfde bestemming op tocht was en er waren nog allerlei andere groepen. Dat werd natuurlijk helemaal een vrolijke boel toen iemand van de groep na de Mis zijn vriendin een geaccepteerd huwelijksaanzoek deed. 

De Mis werd prachtig meerstemmig gezongen door The Willow Consort, die op een concerttour door Tsjechie was. De lezingen waren in het Neder­lands en Tsjechisch, er waren voorbeden en een woordje in het Engels en De preek werd vertaalkd in het Tsjechisch zodat de ‘gewone’ kerk­gangers er ook iets van mee konden krijgen. Hieronde de preek die ik bij deze gelegenheid heb gehouden.

Na de Mis lunchten we in de binenstad en was er vrije tijd. Aan het begin van de avond vierden we het avond­ge­bed met de gemeen­schap van Sant’Egidio. Wie dat uit Rome kent, weet dat dit heel inpsirerend is. En dan gaan we van­avond op tijd naar bed, want morgen gaan we op weg naar Krakau. Maar dan maken we eerst een stop voor een bijzonder bezoek aan... Auschwitz.

Homilie

Hoe zie jij het?

Hoe sta jij in het leven?
Daar is natuurlijk veel over te zeggen,
het heeft ook met je persoon te maken,
met wie je bent
en wat voor ervaringen je hebt opgedaan.
Heb je een gelukkige jeugd gehad
of was het allemaal niet zo gemakkelijk?
Heb je een zonnig karakter
of zie je het allemaal wat somber in?
Ben je wat meer terug getrokken
of maak je makkelijk contact met anderen?
Houd je mensen op afstand
of ben je tegemoet komend?
En wat komt er het eerst in je op
als mensen je iets vragen:
is het een “ja” of is het een “nee”?

Val me niet lastig!

Ook in onze tijd
zijn er mensen die zeggen:
“Val me niet lastig”,
zoals die man in het evangelie van vandaag.
“Val me niet lastig,
ik kan niet opstaan
om het je te geven”.

In veel steden en westerse landen
- ook in Neder­land –
is eenzaamheid een groot probleem,
omdat mensen
te weinig naar elkaar omkijken,
er geen sociale cohesie is.
Te veel mensen zeggen:
Val me niet lastig.
Op straat kun je het aflezen
van het gezicht van sommige mensen,
daar staat het als het ware
met koeieletters op geschreven:
“Val me niet lastig”.

Reden om dankbaar te zijn

Maar ons geloof leert ons anders:
Alles wat wij mensen hebben
aan kunde aan kennis,
aan moge­lijk­he­den en bezit,
hebben we gekregen
en het is niet alleen voor ons zelf.
Dat we geboren zijn in een mooi land,
dat we geen armoede kennen,
dat we gezond zijn
en talenten hebben gekregen,
het is ons allemaal toegevallen,
we hebben dat cadeau gekregen!

Als we daarbij stil staan
wordt je bijna vanzelf blij:
wat hebben we veel gekregen,
wat is God toch goed!
Tel je ze­ge­ningen,
denk even niet aan de min­punten,
maar denk aan de cadeautjes
en je wordt een blijer mens!
Dan raak je vervuld
van Gods grote barm­har­tig­heid.
Je voelt en merkt dat Hij er voor je is.
Ja, we hebben reden om dankbaar te zijn!

Welke benadering?

Er zijn heel veel dingen in het leven
die je positief of negatief kunt benaderen.
Bij dingen die moeite kosten en lastig zijn,
zit je er niet gauw om te springen
om zoiets te gaan doen.
We hebben dan bijna automatisch de neiging
om het negatief te benaderen.
Voel je iets als moeten of niet mogen
dan kan het je hart niet vervullen.
Ook dingen die je pakt en grijpt
en naar je toetrekt,
maken je niet echt blij.
Maar wat je met heel je hart
hebt gezocht en gevonden,
geeft je een diepe voldoening
en wat je met vreugde en liefde
aan anderen geeft
zal je altijd rijker maken.

Mooi om te geven

Dus het mooiste zou zijn
als die man die de deur al op slot heeft,
met een sprong naast zijn bed zou staan
en zou zeggen:
wat ben ik blij dat je me dit vraagt
en dat je mij gelegenheid geeft
iets te geven,
dit kleine offer te brengen!
Dat maakt mij tot een rijker mens,
het maakt mijn leven mooier!

Het is mooi
om iets aan anderen te kunnen geven,
iets voor een ander te kunnen betekenen
en het is ook mooi te zoeken en te vinden,
iets te ontvangen
waarnaar je altijd hebt gezocht.
Dan bedoel ik iets met inhoud,
iets van waarde
Zoek met je hart
wat mooi is en goed
en God geeft je
de heilige Geest.

Onze Vader

Jezus leert vandaag in het evangelie
Zijn leerlingen ook
het Onze Vader bidden.
Dat gebed kennen we allemaal wel.
“Onze Vader”
dat wil zeggen:
God is een Vader
die veel van ons houdt,
die voor ons zorgt
en - wat je ook overkomt –
God zal je niet laten vallen.
Maar we bidden niet zomaar “Vader”.
We bidden: “Onze Vader”,
om duidelijk te zeggen
dat Hij de Vader is van allen
en wij in iedere mens
een zuster of broeder mogen zien.

Wat geven...

“Val me niet lastig”,
zegt die man in het evangelie.

Maar nee, laten we open staan;
val ons maar lastig,
we kunnen wel wat geven.
We zijn broeders en zusters
en we hebben veel gekregen
van die Vader in de hemel.
Amen

 

(enkele foto's zijn gemaakt door Joost Hinfelaar)


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug