Arsacal
button
button
button


Zorgappartementen Casa Carmeli ingewijd

nieuws - gepubliceerd: maandag, 15 augustus 2016
zusters en celebranten aan het begin van de inwijding
zusters en celebranten aan het begin van de inwijding
een prachtig terrein met park
een prachtig terrein met park
Tijdens de inzegening
Tijdens de inzegening (foto: Iwan Osseweijer)

Op het hoog­feest van Maria Ten­hemel­op­neming zijn de zorgappartementen van Casa Carmeli ingewijd. De zusters Karme­lie­tes­sen van het Goddelijk Hart zijn in Vogelenzang met een mooi initiatief begonnen en dat werd op deze dag feestelijk geopend.

De paviljoens op het terrein van Casa Carmeli in Vogelenzang ken ik al heel lang. Als jong priester verbleef ik er in het kader van de bezinningsdagen voor jonge priesters, vanaf 1997 woonde ik er als rector van het groot-seminarie dat op deze zelfde plaats werd gestart. Dat seminarie verhuisde in 2005 naar De Tiltenberg.

Intussen zijn de gebouwen helemaal verbouwd tot prachtige appartementen voor ouderen. De zusters zorgen in samen­wer­king met een thuiszorgin­stel­ling voor de ouderen die daar wonen.

Op deze dag werd dit nieuwe initiatief feestelijk geopend met een Eucha­ris­tie­vie­ring en daarna de ze­ge­ning van de appartementen en de gemeen­schap­pe­lijke ruimten. De officiaal, dr. A. van den Hout, die er als inwonend geestelijke woo­nachtig is, con­ce­le­breerde en diaken Iwan Osseweijer verleende assistentie als diaken.

De ouderen die sinds eind juni hierheen zijn verhuisd, zijn lovend: “Een hemel op aarde”, zei er een.

Van harte wensen we de zusters en de bewoners heel veel zegen toe en ik hoop van harte dat dit initiatief - helemaal in lijn met de doel­stel­ling van de Con­gre­ga­tie van de zusters - veel vrucht mag dragen.

Terug