Arsacal
button
button
button


Geen medailles, geen ereplaats? Hij ziet het!

Het goede dat we doen...

overweging_preek - gepubliceerd: zondag, 28 augustus 2016
interieur kerk van het Nieuwe Verbond
interieur kerk van het Nieuwe Verbond

Zondag 28 augustus was ik in de parochie van het Nieuwe Verbond in Amsterdam nieuw-west. In de mooie kerk, ontworpen door prof. dr. Granpré Molière vierden we de heilige Eucha­ris­tie in concelbratie met de nieuwe regio-pastoor Dominiek Deraeve sdb en pastoor dr. Jacq Laurent, priester-assistent in de parochie. Voor de Mis hebben we in kleinere kring wat gesproken over de ont­wik­ke­lingen in de wijk. Na afloop was er gelegenheid de parochianen te ontmoeten. Het is altijd eignelijk weer mooi om een parochie te kunnen bezoeken!

Homilie

Goud of de loservlucht

Wie een gouden medaille wint
mag plaats nemen op de hoogste tree
van het erepodium,
wie zilver heeft of brons
staat daar iets onder.
Zo gaat het bij sportwedstrijden
en natuurlijk ook
bij de Olympische spelen.
En degenen die definitief uitgeschakeld waren,
mochten niet in camp Holland blijven rondhangen
maar moesten terug
met een ‘loservlucht’.
We zijn trots op onze winnaars,
 - zo heeft het talloze keren geklonken -,
vooral op die gouden medailles;
en die winnaars
kregen er nog een extra medaille bij:
een koninklijke onderscheiding.
Zij zijn belangrijk,
staan in de picture,
werden ontvangen door koning en koningin
en door de minister-president.

Het beste, het hoogste

Niemand kan zich die eerste plaats toe-eigenen,
als er zo maar iemand
boven op het schavot zou gaan staan,
zou die natuurlijk worden weg gestuurd:
die plaats is voor de beste,
voor degene die gewonnen heeft.

Ook in het gewone leven gaat dat zo:
de beste, hoogste, meest belangrijke
krijgt de hoogste plaats.

En er zit in ons mensen ook iets
van een streven naar de beste plaats.
Heel gewoon al:
als U uw verjaardag viert
en de gasten komen binnen,
dan worden de beste, mooiste stoelen
meestal het eerste uitgezocht.

Ik heb rechten


Jezus gebruikt dit feit,
deze algemene en bekende praktijk
om ons in het evangelie van deze dag
te leren bescheiden te zijn.

Wij, mensen, vinden vaak
dat we recht hebben
op een voorkeurs­be­han­de­ling;
veel mensen denken in feite
dat aan hen meer rechten toekomen
dan aan een ander.
Mensen vinden het vaak normaal
dat iedereen voor hen buigt,
maar denken er niet aan
om ook eens voor een ander klaar te staan.
Niet iedereen denkt eraan
ook voor anderen te doen
wat anderen voor hen doen.

Dienst­baar­heid

En toch:
wie hoog van de toren blaast,
wil heersen en bevelen,
wie zichzelf een positie toebedeelt,
zonder in gesprek te gaan
in bescheidenheid en dienst­baar­heid,
zal op veel weerstand stuiten.

Maar een leidinggevende
die ook luistert
en laat uitkomen
dat het niet om zijn positie gaat,
maar om de dienst­baar­heid
aan het welslagen van het geheel,
zal meestal meer begrip en erkenning krijgen.

“Hoe meer aanzien je hebt,
des te meer moet je je vernederen”,
hoorden we in de eerste lezing
uit het boek Ecclesiasticus.

Jezus' voorbeeld

Jezus zelf heeft dit voorbeeld gegeven.
Hij kwam om ons te verlossen
uit zonde en dood,
om ons het eeuwig leven te geven,
maar Hij kwam niet als een machthebber,
niet als een voorname, op de beste plaats
maar als de minste van ons allen:
Hij nam de laatste plaats:
een stal, een kruis,
geen steen waar Hij Zijn hoofd
op neer kon leggen.
De Allerhoogste werd de kleinste, de minste
en dat is eigenlijk
het model voor ons leven.

Als christen zijn we geroepen
om eenvoudig te zijn en bescheiden,
geen rechten claimen
maar liefdevolle inzet
in het verborgene:
“laat uw linkerhand niet weten
wat uw rechter doet”.

Daar komt nog bij
dat wat mensen belangrijk vinden
en hoog waarderen,
vaak helemaal niet zo belangrijk is.

 

Wat hebben zij bijgedragen?

Ik wil niets af doen
aan al die mooie prestaties
van de sporters
die zoveel medailles hebben gewonnen.
Ze hebben er hard voor getraind,
zijn heel veel met hun eigen lichaam
bezig geweest,
met voeding en training, strenge schema’s,
moesten lange tijd sociale contacten
op een laag pitje zetten,

ze zijn hopelijk eerlijk geweest,
hebben geen doping gebruikt
en hebben dit nu bereikt.

Wat hebben zij bijgedragen aan deze wereld,
aan de mensheid, aan het koninkrijk van God?
Ik hoop dat het samen sporten
meer vrede en eenheid
onder de volkeren brengt,
verbroedering en vreugde,
maar tegelijk moet ik zeggen
dat er zoveel andere mensen zijn
die op allerlei plaatsen in de wereld
een prachtige bijdrage geven
aan vrede en veiligheid,
aan naasten­liefde,
aan kerk en samenleving,
aan de opbouw van dat koninkrijk van God,
maar die nooit in de picture komen,
geen gouden medailles en huldigingen kregen,
maar een kleine, eenvoudige plaats.

Zonder medailles, zonder applaus

Ik denk dat er hier ook allerlei mensen zijn
die mooie, goede dingen doen
als mantelzorger voor iemand,
voor andere mensen in de buurt,
voor de parochie,
voor de zwakkeren in de samenleving,
voor God.
Misschien is er bijna niemand die het ziet,
moet u genoegen nemen
met een eenvoudige plaats in het leven,
zonder medailles, zonder applaus.
Misschien dat u weleens denkt
dat een klein beetje meer waardering
wel op z’n plaats zou zijn.
Heel vaak wordt het goede dat iemand doet
als vanzelfsprekend aangenomen.
Het zou zeker goed zijn
als we waardering lieten blijken
voor wat anderen doen
voor de gemeen­schap, de samenleving,
de kerk of onze gemeen­schap.
Maar op zich zegt Jezus ons vandaag
dat we blij moeten zijn
als we iets voor anderen kunnen doen
zonder er iets voor terug te krijgen.
Dan was het echt iets goeds voor die ander,
zonder eigen voordeel,
zelfs niet in termen van waardering en erkenning.
Er is er Één, zegt Jezus,
die het altijd ziet en die het niet vergeet.
God zelf zal al het goede dat we doen vergelden
als we na dit aardse leven
voor Hem staan.
“Het zal u vergolden worden
bij de opstanding van de rechtvaardigen”.

Het was goed

We hoeven geen medailles
en ook geen ere­plaats
maar we hopen allemaal
dat als we eens
samen met de Heer
- als we voor Hem staan -
op ons leven terug mogen kijken,
dat we dan zullen kunnen zeggen:
Het was goed zo.
Het was goed in Gods ogen
Amen

Terug