Arsacal
button
button
button


Rome klaar voor heiligverklaring Moeder Teresa

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 2 september 2016

Rome is warm en druk: zondag wordt Moeder Teresa heilig verklaard en dat is merkbaar. De plechtigheid vindt zondag 4 september plaats op het Sint-Pieters­plein.

Nu al zijn de eerste tekenen van de beveiliging merkbaar: er is veel politie en met linten zijn gebieden afgezet. Het portret van Moeder Teresa hangt al vanaf het balkon van de Sint-Pieter (vroeger werd dat tijdens de Mis onthuld, na de eigenlijke heilig­ver­klaring). Ook worden er teksten voorgelezen en gebeden gedaan op het plein ter voor­be­rei­ding op de canonisatie en lopen er al de nodige cameraploegen rond.

Ik heb moeder Teresa vroeger met name in Rome nog wel meegemaakt. In een van de huizen van de zusters - een huis voor omgehuwde moeders in het stadsdeel Primavalle - ben ik een tijd lang de assisterende priester geweest en toen werd ik uitgenodigd voor de professies en feesten van de zusters. Daar was moeder Teresa ook bij aanwezig. Ik herinner me haar als een heel eenvoudige zuster. Ze had geen ere­plaats of bijzondere behandeling, maar knielde tussen de andere zusters op de grond. Tegelijk was duidelijk dat zij een zeer sterke per­soon­lijkheid was en er niets aan haar aandacht ontsnapte. Natuurlijk had ze anders nooit zo’n wereldwijd netwerk kunnen opzetten van dienst aan de armsten van de armen en overal het getuigenis kunnen geven dat we juist in de armsten en uitgestotenen Christus zelf kunnen herkennen. Dat deed Moeder Teresa ook opkomen voor het leven, voor ieder menselijk leven. Heel duidelijk sprak zij zich uit tegen abortus. Paus Franciscus zegt het haar na, maar het getuigde in die tijd van moed om als weerloze vrouw haar stem te verheffen tegen de grote machten van deze wereld. We mogen haar daar dankbaar voor zijn. Het heeft haar ook weerstand en tegen­wer­king opgeleverd, maar zij ging moedig door. 

Al in het vliegtuig ontmoette ik mensen die vanuit Neder­land aan de viering van de heilig­ver­klaring gingen deelnemen, waaronder een landgenoot van moeder Teresa uit Albanië, die al 35 jaar in Neder­land woont.

Zelf ben ik in Rome omdat ik in december vijf jaar bisschop ben. De con­gre­ga­tie voor de bis­schop­pen heeft mij, en andere bis­schop­pen van dat wijdingsjaar, uitgenodigd voor een evaluatie en retraite.

Terug