Arsacal
button
button
button


Een heilige die we ‘moeder’ blijven noemen

Heiligverklaring Moeder Teresa

nieuws - gepubliceerd: zondag, 4 september 2016
Samen met Mgr. Hurkmans in de Sint-Pieter
Samen met Mgr. Hurkmans in de Sint-Pieter

Zondag vier september is Moeder Teresa heilig verklaard op een bloedheet Sint-Pieters­plein. Ik was erbij, samen met mgr. Hurkmans.

Moeder Teresa, geboren in Skopje op 26 augustus 1910, trad in 1928 bij de Loretozusters is. In 1946 kreeg zij haar roeping binnen haar roeping om zich geheel te wijden aan de dienst van de armsten der armen en daarvoor een religieuze con­gre­ga­tie te stichten. Haar wereldwijde werk vond erkenning onder meer doordat haar de Nobelprijs werd toegekend. Kardinaal Simonis heeft als bisschop van Rotterdam de zusters ook naar Neder­land gehaald, waar zij in Rotterdam begonnen. Ook in Amsterdam hebben de zusters een huis waar zij aan vele daklozen en arme mensen eten en wat liefde en aandacht geven.

Vanuit Nemi, waar ik deelneem aan een evaluatie en retraite voor de bis­schop­pen die ongeveer vijf jaar geleden zijn gewijd, vertrokken we ’s morgens met een busje naar Rome om de heilig­ver­klaring ( canonisatie) bij te wonen. In de sint Pieter was er voor de bis­schop­pen gelegenheid zich voor de heilige Mis te kleden en daar trof ik mgr. A. Hurkmans, de emeritus-bisschop van ’s Her­to­gen­bosch, die sinds enkele maanden in Rome woont en daar rector van de Friezenkerk zal worden.

Meteen na de opening van de viering werd het ‘Veni creator’ gezongen, de bede om de komst van de heilige Geest, waarna kardinaal Angelo Amato, prefect van de Con­gre­ga­tie voor de heilig­ver­klaring (het department dat de heilig­ver­klaringsprocessen begeleidt) het formele verzoek om de heilig­ver­klaring deed. Na het zingen van de litanie van alle heiligen sprak paus Franciscus vervolgens de tekst uit waarmee de zalige Teresa van Calcutta werd heiligverklaard. Twee mis­sio­na­rissen van de naasten­liefde plaatsten vervolgens een reliek van de heilige bij het altaar. In de preek stipte paus Franciscus aan dat we ook na de heilig­ver­klaring wel over “Moeder Teresa” zullen blijven spreken omdat we in haar vooral haar moederlijke zorg herkennen. De paus haalde ook aan dat zij het menselijk leven heeft verdedigd en de waardigheid van iedere mens, geboren of ongeboren. Zij zag en erkende en beschermde de waardigheid van iedere mens.

Er waren veel diplomatieke ver­te­gen­woor­digingen en regeringsdelegaties aanwezig, waaronder die van India. Ook de Spaanse koningin-moeder Sophia was present.

Het was warm op het plein: de zon scheen met volle kracht en de mede­wer­kers van het Vaticaan deden hun uiterste best om althans de con­cele­branten (waaronder de aanwezige kardinalen en bis­schop­pen) van voldoende water te voorzien. Veel mensen op het geheel gevulde Sint-Pieters­plein waren al vroeg gekomen en hebben er dus wel iets voor over moeten hebben om de heilig­ver­klaring van hun Moeder Teresa mee te kunnen maken. De viering werd bovendien in veel landen uitgezonden.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug