Arsacal
button
button
button


Topstukken uit het Vaticaan in Joods museum

Opening tentoonstelling ‘De glorie van het Joodse boek’

nieuws - gepubliceerd: zondag, 18 september 2016

In het Amsterdamse Joods Historisch Museum werd op zondag­middag 18 september de tentoon­stel­ling ‘De glorie van het Joodse boek’ geopend, waarvoor een vijftal unieke hand­schriften door de Bibliotheek van het Vaticaan in bruikleen werden gegeven. Antoine Bodar was een van de sprekers.

De tentoon­stel­ling werd georga­ni­seerd bij gelegenheid van Ets Haim, de oudste nog functionerende Joodse bibliotheek ter wereld, die in de Portugese Synagoge (vlakbij het Waterlooplein) is gevestigd en dit jaar 400 jaar bestaat. De opening vond plaats met mooie Joodse koormuziek en enkele inleidingen van parnaas Bram Palache van de Portugees Israëlitische gemeente en priester Antoine Bodar, die een uitstekende inleiding hield over de betekenis van het boek voor hem (het boek als vriend) en de verhouding van het Joodse volk en de kerk. Hij gaf nog eens aan dat ons christenen bescheidenheid past ten opzichte van het Joodse volk omdat zij geënt zijn op die stam, zij ook het nieuwe Testament aan Joden te danken hebben, die er (onder de inspiratie van de Geest) de schrijvers van zijn en God Zijn belfoten aan het Joodse volk geenszins berouwt.

Op de tentoon­stel­ling bevond zich uit de Vaticaanse bibliotheek onder meer het enige hand­schrift dat van de Ethica van Spinoza bewaard is gebleven. Van eigen bodem was de ban die door de Amsterdamse Joodse gemeen­schap over Baruch Spinoza werd uitgesproken en die eveneens wordt getoond.

De tentoon­stel­ling is tot 8 januari te zien in het Joods Historisch Museum aan de Nieuwe Amstelstraat 1 in Amsterdam. Het museum is dagelijks van 11.00 tot 17.00 uur geopend.

Terug