Arsacal
button
button
button


Omzien naar elkaar

Meditaties bij iconen in het jaar van de barmhartigheid

nieuws - gepubliceerd: maandag, 3 oktober 2016

Begin september is in Haarlem het boekje “Omzien naar elkaar” ge­pre­sen­teerd. Het bevat overwegingen van Marianne Visser van Klaarwater bij iconen van Geert Hüsstege. De ondertitel van de publicatie is “Nederland en barm­har­tig­heid”, want de meditaties zijn geschreven met een duidelijke blik op de samenleving, met aandacht vooral voor hen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Maandag 3 oktober kwam de auteur mij het boekje overhandigen.

Het eerste exemplaar was vorige maand aan de apos­to­lisch nuntius, aarts­bis­schop Aldo Cavalli overhandigd tijdens een bijeenkomst in de Groenmarktkerk. In de meditaties heeft de auteur haar per­soon­lijke ervaringen verwerkt en de problemen waar onze tijd mee te maken heeft: de vluchtelingen, werkloosheid, eenzaamheid en de zorg komen voorbij. Het boekje is één grote oproep tot omzien naar elkaar.

Hwet is uitgegeven bij uitgeverij U2pi en kost € 12,50 (www.jouwboek.nl).

Hieronder geef ik het voorwoord weer dat ik voor dit boekje had geschreven:

Voorwoord

 

Wat zo mooi is aan dit boekje?

De prachtige iconen van Geert Hüsstege
verbeelden het geloofsgeheim
van een God die ons
met Zijn liefde en barm­har­tig­heid
tegemoet is gekomen.

De teksten van Marianne Visser van Klaarwater
geven een gelovige ervaring weer;
zij laten zien
hoe een mens in moeilijke tijden
steun en kracht mag ervaren.

Die ervaring dat je niet alleen bent
- zelfs niet als veel duister blijft -
en dat je met vertrouwen door mag gaan,
heeft de schrijfster geïnspireerd
om naar anderen open te staan,
niet opgesloten te blijven in zichzelf,
maar zich het lot aan te trekken
van mensen die arm zijn,
in nood verkeren,
moeten vluchten,
eenzaam zijn
of onder een groot verdriet gebukt gaan.

Zo laat zij ook zien
dat geloven geen inspiratiebron kan zijn
voor haat en geweld,
maar dat het niet anders kan
dan dat het geloof in een barmhartige God
ons ertoe brengt
om met compassie
naar elkaar om te zien.

Het beschouwen van de iconen is:

tot je door laten dringen
wat God deed voor ons,
dankbaarheid voor de momenten
waarop je mocht ervaren
dat Hij er voor je is
en die barmhartige liefde
door je heen laten gaan
om in die geest
anderen te ontmoeten
en om te zien naar elkaar.

+Jan Hendriks
Hulp­bis­schop bisdom Haarlem-Amsterdam

Terug