Arsacal
button
button
button


Katholiek in IJsland

Bisschop van Reijkjavik op bezoek

nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 25 oktober 2016

Op dinsdag 25 oktober was de nieuwe bisschop van Reijkjavik, Dávid Tencer ofm cap. op bezoek in Haarlem samen met enkele zuster Karme­lie­tes­sen. De kerk in IJsland groeit, in een geseculariseerde omgeving.

Bisschop Tencer is een echte Kapucijner pater met flinke baard en Franciscaner pij. Eind van de maand oktober is hij een jaar bisschop in Reijkjavik waar hij reeds een twaalftal jaren als missionaris werkte. Afkomstig uit Slowakije is hij intussen goed vertrouwd geraakt met de IJslandse maat­schappij en cultuur. Hoewel het land zeer geseculariseerd is en het kerkelijk leven eerder marginaal - al is de Lutherse kerk er nog steeds staats­kerk -, is de katholieke kerk er toch sterk gegroeid. Waar een dertig jaar geleden nog maar zo'n 1500 katholieken waren, zijn het er nu meer dan 13.000, althans dat is het aantal officieel geregistreerde katholieken. In werkelijkheid zijn het er waar­schijn­lijk aanmerkelijk meer. Onder hen veel Polen en anderen van niet-IJslandse afkomst, maar ook een groeiend aantal bekeerlingen. Dit betekent dat de bisschop van Reijkjavik nieuwe kerken moet openen om alle gelovigen te kunnen ontvangen.

IJsland heeft een sterke connectie met Nederland gehad: de mont­for­ta­nen hebben er gewerkt en drie bis­schop­pen waren Nederlanders: mgr. Meulenberg, mgr. Frehen en mgr. Gijsen.

 

 

Terug