Arsacal
button
button
button


Bavopenning uitgereikt aan Jan Buurman

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 3 november 2016

Donderdag 3 november heeft de bisschop, mgr. J. Punt, de Bavopenning uitgereikt aan de heer Jan Buurman, voor zijn vele verdiensten voor de kerk in het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Samen met de bisschop en de oud-econoom van het bisdom, drs. Emile Duijsens, was ik aanwezig bij een afscheidslunch ter ere van de heer Buurman, die laatstelijk namens het bisdom het financieel beheer heeft mee-gedragen van de con­gre­ga­tie van de zusters van de heilige Julianua de Falconieri. De heer Buurman heeft in het verleden in allerlei functies het kerkelijk leven in het bisdom gediend en is daarvoor eerder onderscheiden met een hoge kerkelijke onderscheiding. Ook daarna heeft hij zich ingezet in ver­schil­lende functies, waaronder die voor de Julianazusters. Bij gelegenheid van zijn afscheid is aan de heer Buurman (81) de Bavopenning toegekend, waarmee we hem van harte feliciteren.

Terug