Arsacal
button
button
button


Heilig vormsel Hoogwoud

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 16 mei 2012
de kerk van Hoogwoud na de vormselviering
de kerk van Hoogwoud na de vormselviering

Zaterdag 12 mei mocht ik in Hoogwoud het heilig vormsel toedienen. De vormelingen hadden de viering goed voorbereid en onder meer een wapenschild gemaakt. Zoals een bisschop een bisschopswapen heeft met daarin verwerkt wat zijn achtergrond en idealen zijn, zo hadden de vormelingen dat ook gedaan: de wapenschilden met hun belang­stel­lingen en levensidealen waren door de kerk heen opgehangen.

Heel toepasselijk, want door het vormsel werden zij gesterkt met de kracht van de heilige Geest om hun goede idealen waar te maken en ervoor te "vechten"om een goed mens te zijn. Inderdaad, de voornaamste tegenstander die je moet bestrijden ben je vaak zelf, je eigen egoïsme.

De vormselwerk­groep en Anne Marie van Straaten hadden hun best gedaan en het kwalitatief zeer goede ritmisch koor Renovation zong inhoudvolle liederen. Een goed idee waren ook de gebedsarmbandjes die de vormelingen hadden gemaakt. Aan het einde van de viering heb ik ze gezegend en werden ze uitgereikt.

Terug