Arsacal
button
button
button


Vrijwilligers diocesaan heiligdom Heiloo bijeen

Nieuw bestuur en pastoraal team presenteren zich

overweging_preek - gepubliceerd: vrijdag, 4 november 2016
De kapel stroomt vol voor de Mis waarmee de avond opent
De kapel stroomt vol voor de Mis waarmee de avond opent

Vrijdag­avond 4 november kwamen de vrijwilligers van ’t Putje (O.L. Vrouw ter Nood) bij elkaar in het Juliana­klooster (Diocesaan centrum). De kapel en de zaal waren helemaal vol met enthousiaste mensen die zich inzetten op het heiligdom en de bedevaart­gangers ontvangen. Ook werden het nieuwe bestuur en het nieuwe pastoraal team voorgesteld.

Bestuur en pastoraal team

Onlangs is afscheid genomen van de meeste oude bestuursleden die om verschillende redenen afscheid hebben genomen. Eerder is daarover op deze website bericht. Een nieuw bestuur is aangetreden, waarin ook enkele mensen van de Raad voor Economische Aangelegenheden (REA) van het seminarie zijn benoemd om een goede afstemming mogelijk te maken (het seminarie is nu gehuisvest in het Diocesaan centrum). De secretaris van het bestuur, de heer Bert Löwenthal, is aangebleven, de heer Rob Mastenbroek (gebouwen) en de heer Jos Dijkman (penning­mees­ter) zijn nieuw, evenals - vanuit de REA van het seminarie - pastoor Cees Hulsebosch en RA Cees Backer. De nieuwe rector van het heiligdom, drs. Jeroen de Wit, hoort natuurlijk ook tot het bestuur. Hij is tevens rector van het seminarie, maar wordt pastoraal bijgestaan door pastoor Antoon Overmars, die tevens werkzaam is in de parochies van Bergen en Schoorl, en door kapelaan Johannes van Voorst tot Voorst, die in de Zaanstreek Zuid is aangesteld. Samen met zr. Iuxta, moeder overste van de zusters, en de medewerkers van het jon­ge­ren­pas­to­raat werken zij het programma van de bedevaart­plaats uit. Ook pater Gerard Weijers sss assisteert er onder meer door het geven van retraites en in de gezinspastoraal.

De avond

De avond werd begonnen met de heilige Mis, waarna tijdens een gezellig samenzijn van een heerlijk warm en koud buffet werd genoten. Tijdens de Mis heb ik de onderstaande homilie gehouden bij het evangelie van de dag (Lc. 16, 1-8).

Homilie 

Een mooie plek

Allereerst wil ik bij deze gelegenheid mijn dank uitspreken aan alle vrijwilligers die er mede voor zorgen dat dit diocesaan heiligdom een aantrekkelijk, goed onderhouden plaats is, waar je hartelijk welkom wordt geheten met koffie, thee, een hapje en een drankje en je een winkel vindt waar je je verder kunt verdiepen en iets mee naar huis kunt nemen, met een mooi park en een diocesaan centrum is waar het seminarie is ondergebracht en gasten kunnen verblijven en een goed verzorgde liturgie met koor en organist. Samen maken we Onze Lieve Vrouw ter Nood tot zo’n mooie en aantrekkelijke plaats en we hopen dat steeds meer mensen “‘t Putje” weten te vinden.

Financiële toekomst

We hebben vandaag wel een apart evangelie gehoord! Jezus die een oplichter prijst!
Mensen zijn vaak bezig om hun toekomst financieel voor te bereiden: een goede pensioenvoorziening en spaargeld horen daarbij. Mensen maken zich zorgen als die pensioenvoorziening niet op orde is of toch niet zo zeker en vast is als iedereen eerst dacht. We willen graag onze financiële toekomst veilig stellen. Dat is het precies wat ook in de parabel van vandaag gebeurt, maar dan op een niet erg eerlijke wijze.

Hoge bedragen

Het gaat daarbij om zeer hoge bedragen in deze gelijkenis: 100 Maten tarwe bij­voor­beeld is de opbrengst van 42 ha land en 100 vaten olie is de opbrengst gemiddeld van 146 olijfbomen! Het gaat dus om flink hoge schulden. Beide schulden hadden een waarde van ongeveer 2500 denariën en een denarie was het loon van dagloners. Voor één dag werken kreeg je normaal gesproken één denarie uitbetaald. Om het bedrag van één van beide schulden bij elkaar te sprokkelen, moet je dus wel zo’n acht jaar werken!

Malversaties

U kunt zich voorstellen dat de toehoorders de adem inhielden toen Jezus deze gelijkenis vertelde. Dit was ongehoord! De rent­mees­ter van een groot landeigenaar verkwist het bezit van zijn heer. Het was een kwestie van inschatting of merken dat hij iets vreemds deed - echt goed gecontroleerd worden kon dat in die tijd niet, omdat men niet gewend was om een echte boekhouding te voeren - en als hij daarop aangesproken wordt, zorgt hij ervoor dat door malversaties, bedrog en oplichting, grote delen van de schulden die mensen aan zijn heer hebben worden weg poetst, om zo zichzelf en zijn eigen toekomst in financieel opzicht veilig te stellen.

Hij prijst hem!

Het is een grof staaltje van bedrog en de toehoorders zullen dus hebben verwacht dat Jezus dit gedrag flink aan de kaak zal stellen. De onverwachte wending van het verhaal is dat hij zijn toehoorders voorhoudt dat ze hiervan moeten leren. In plaats van stevig uit te halen over het slechte gedrag van die man, prijst hij hem omdat hij met overleg te werk ging.

Is dit OK?

Wat wil Jezus hier nu mee zeggen? Vindt Hij het wel OK wat die man doet? Nee dat hoeven we niet te denken. Jezus zegt ook - en dat wordt morgen in het evangelie voorgelezen - dat niemand twee heren kan dienen en dat wie betrouwbaar is in het kleine dat ook in het grote is (Lc. 16,9-15).

Een grote rijkdom...

Het is dus niet dat Jezus het wel prachtig vindt als je de boel financieel bedondert, maar Hij merkt wel dat mensen vaak veel meer inzet en overleg ten toon spreiden als het over geld en bezit gaat, dan wanneer het over geestelijke zaken gaat. Want ook bij geestelijke zaken gaat het om een grote rijkdom, van een onschatbare waarde meer in ieder geval dan je door acht jaar werken kunt vergaren. Het gaat om de grote rijkdom van Gods genade die je ten deel valt als je die in geloof en vertrouwen wilt ontvangen en als je dienstbaar bent, niet voor jezelf leeft, voor het geld en je eigen hachje, maar als je een mooie bijdrage geeft aan de gemeen­schap, aan Jezus, aan Maria.

Handelen met overleg

We staan allemaal voldoende in het leven om te weten met hoeveel overleg je transacties moet volbrengen, hoe goed je na moet denken en alles moet overwegen en vergelijken voordat je bij­voor­beeld een huis koopt of een andere belangrijke financiële beslissing neemt. Als we zakelijk bezig zijn proberen we allemaal goed na te denken, alles goed af te wegen, omdat we ervan overtuigd zijn dat er niets mis mag gaan. Laten we dan met minstens zoveel overleg handelen, is de bood­schap van Jezus, in de geestelijke zaken, dus hoe we schatten in de hemel kunnen verwerven.

Een parel voor God

De Heer prees het in de onrechtvaardige rent­mees­ter dat hij met overleg had gehandeld. En als in de dingen van deze wereld al met zoveel overleg gehandeld wordt, laten we dat dan ook doen om van ons leven iets moois te maken, een parel voor God, een sieraad voor Maria. Kies bewust en met overleg voor wat ons leven tot zo’n parel maakt voor God!

Veel dank!

U doet dat heel bijzonder door Uw inzet voor dit heiligdom, waar U samen met andere vrijwilligers, rector en medewerkers probeert hier iets moois van te maken. En daar wil ik U vandaag bijzonder hartelijk voor danken!

Terug