Arsacal
button
button
button


Het geloof in het eeuwig leven verandert ook het leven op aarde

overweging_preek - gepubliceerd: zondag, 6 november 2016
Interieur van de kerk van het Onbevlekt hart van Maria
Interieur van de kerk van het Onbevlekt hart van Maria

Op zondag 6 november, 32e zondag door het jaar, was ik bij de Italiaanse gemeen­schap om daar de Eucha­ris­tie te vieren.

Kinderen

In het mooie kerkje van het On­be­vlekt hart van Maria aan het Bloklandenplein in Den Haag kerkt onder meer de Italiaanse gemeen­schap, die sinds jaar en dag geestelijk wordt bijgestaan door pater Tommaso de Jong ofm conv. Voor de Mis werd op vier plaatsen catechese gegeven aan de kinderen die zich voor­be­rei­den op de eerste heilige communie of het vormsel. De gemeen­schap is jong, ik telde slechts één bejaarde (maar misschien heb ik iemand over het hoofd gezien), wel heel anders dus dan in een Nederlandse gemeen­schap. Wat dat betreft mogen we blij zijn met onze zeer vele migranten-gemeen­schappen.

Een ervaring met de dood

In de lezingen stonden de verrijzenis uit de doden en het eeuwig leven centraal: in de eerste lezing door het getuigenis van de Makkabese broers, in het evangelie door de vraag van de Sadduceëen die niet in de verrijzenis geloofden. In de preek heb ik verteld over mijn eerste ervaring met de dood: mijn grootvader overleed kort voor mijn vierde verjaardag. |Hij was de eerste overledene die ik zag maar het boezemde me geen angst in: zijn gezicht was vredig, sereen en mijn moeder vertelde dat hij naar de hemel was en nu bij God thuis gelukkig was.

Een kracht

Het geloof in het eeuwig leven geeft een enorme kracht, dat zagen we aan de Makkabese broers in de eerste lezing die manmoedig een zeer wrede vervolging doorstonden en getugiden van hun geloof in het eeuwig leven. We zien dat ook door de kerkgeschiedenis heen, ook momenteel, waar christenen vervolgd worden en moedig standhouden. We mogen hen ook nu niet vergeten in ons gebed: zij hebben het moeilijk in allerlei landen, zoals in Irak en Syrië nu.

Verder kijken (Guardare oltre)

Het eeuwig leven verandert heel het perspectief van ons leven. Zonder dat uitzicht leven we als het waren in een kamer zonder vensters, met het geloof in het eeuwig leven wonen we in een kamer met vensters en een prachtig uitzicht. Ook onze problemen, ons verdriet, ons lijden en alles wordt anders omdat we door het geloof in het eeuwig leven uitgenodigd worden om verder te kijken: het bittere wordt een beproeving op een weg met heuvels en donkere dalen maar met een mooie bestemming! We zijn op weg...

Schepping

Als ik de schoonheid en de harmonie in de natuur zie, vind ik het moeilijk te begrijpen dat iemand niet kan geloven, dat zo veel mensen niet geloven en niet de hand van een auteur, een schepper in dat alles zien. Heel de schepping getuigt van God.

Obstakels

Maar ook in de tijd van Jezus waren er mensen die niet geloofden in de verrijzenis uit de doden en het eeuwig leven: de Sadduceën. Juist zij behoorden voornamelijk tot de welgestelden, de rijken, de priesters. Ook hier zien we dat rijkdom en een hoge positie obstakels kunnen zijn: wie het hier op aarde goed heeft, heeft minder reden om naar een eeuwig leven te verlangen.

Een arm hart

Ook nu sluit rijkdom gemakkelijk het hart van mensen en doet het eeuwig leven een fabeltje, een sprookje lijken. Laten we daarom vragen om een arm hart, dat verlangt naar vervulling en voltooiing, naar genade en geluk, naar het eeuwig leven!

Terug