Arsacal
button
button
button


Dies Sint Willibrordseminarie over evangelisatie

Aanstellingen tot buitengewoon bedienaar

nieuws - gepubliceerd: maandag, 7 november 2016

Op 7 november, hoogfeest van de heilige Wil­li­brord, heeft het groot­semi­narie van het bisdom Haarlem-Amsterdam zijn dies gevierd met in de middag speciale aandacht voor evan­ge­li­sa­tie.

Dr. Erik Borgman sprak over dit thema in een lezing die zeer gewaardeerd werd. Daarna was er een forum­ge­sprek met Mirjam Spruit van het centrum voor parochiespiri­tua­li­teit, Marius van der Knaap, jongeren­wer­ker van het bisdom, Jim Schilder van de St. Nicolaas­ba­si­liek, pastoor Jeroen Smith, van het R.K. Alpha­cen­trum en als gespreksleider pastoor Matthieu Wagemaker.

In de morgen had ik dit keer het maandelijks kring­ge­sprek met de jonge priesters die over hun ervaringen in de parochie vertelden. De priester­stu­denten bezochten intussen het graf van mgr. Bomers om daar te bidden.

De dag werd afgesloten met de Eucha­ris­tie­viering waarin vier kandidaten de aan­stel­ling tot buitengewoon bedienaar van de heilige communie ontvingen. Zij hadden de daarvoor bestemde cursus met goed gevolg afgerond.

In de preek over het slot van het Matteüs-evangelie heb ik erop gewezen hoe Jezus zijn leerlingen begeleid voordat Hij hen uitzend: Hij laat hen terugkeren naar waar het begonnen was om hun roeping en uitverkiezing te binnen te brengen en laat hen de berg op gaan, de plaats waar je God ontmoet. Sommigen twijfelden maar allen verzekert Hij van Zijn aanwezigheid en Zijn macht. de leerlingen moeten goed beseffen dat het niet hun kerk is, maar de Kerk van de Heer en dat geen zee te hoog gaat voor Hem die "allen macht" heeft.

Na de Eucha­ris­tie­viering was er nog een heerlijke maltijd voorbereid en konden we terugzien op een geslaagde Dies.

Terug