Arsacal
button
button
button


2000 Nederlanders begroeten paus Franciscus

Nederlandse dag in Rome

nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 15 november 2016
2000 Nederlanders begroeten paus Franciscus
Op weg naar de Sint Pieter
Op weg naar de Sint Pieter (foto: Roland Enthoven)

Op dimsdag 15 november werd de Nederlandse dag gevierd in Rome met een Mis in de Sint Pieter. Aan het einde kwam paus Franciscus...

De dag begon op tijd met een pelgrimage vanaf de Engelenburcht naar de Sint Pieter. Onderweg werd op verschillende plaatsen gezongen en gebeden. Op het Sint Pietersplein moest ieder door de detectiepoortjes en werd bagage gecontroleerd. Veiligheidsmaatregelen tegen terrorisme zijn daar ook van kracht. Bij het altaar van de cathedra, in de absis van de Sint Pieter, werd vervolgens de heilige Mis gevierd met zo’n tweeduizend pelgrims.

Zo’n honderd priesters en diakens waren aanwezig en bijna alle bis­schop­pen (Mgr. Punt was niet naar Rome gekomen). Kardinaal Willem Eijk was hoofd­cele­brant en predikant en vertelde waarom hij het eigenlijk jammer vond dat het jaar van de barm­har­tig­heid dat voor Nederland heel vruchtbaar is geweest, nu bijna is afgelopen. Onder meer het biecht­sa­cra­ment is in dit jaar weer volop in de belang­stel­ling gekomen, vertelde de kardinaal. Dat kan ik inderdaad beamen. Alleen in Heiloo zijn in het heilig jaar ruim 3800 mensen wezen biechten, vertelde me biechtvader Anton Overmars.

Het was een mooie viering. De bijna honderd OMO- leerlingen hadden een actieve rol in de Mis door voorbeden en offergang. E'en van hun directeuren, diaken Titus Frankemolle, assis­teerde in de viering en las het evangelie. Miranda van Winden uit mijn oude parochie van Haastrecht deed de eerste lezing. 

Aan het einde van de Mis kwam paus Franciscus. Hij had bijna twintig minuten moeten wachten omdat de Mis was uitgelopen. De paus luisterde naar een toespraak van de kardinaal, hield zelf een toespraak wasrin hij ons opriep tot een houding van barm­har­tig­heid en nam ruim de tijd om iedereeen te groeten, vooral de gehandicapten dn de kinderen.

Ook kardinaal Simonis en de ambassadeur bij de heilige Stoel, prins Jaime de Bourbon de Parme waren bij de feestelijke Mis aanwezig.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug