Arsacal
button
button
button


Orde der Maagden ook in bisdom Haarlem-Amsterdam

nieuws - gepubliceerd: maandag, 28 november 2016
groepsfoto na afloop van de H. Mis
groepsfoto na afloop van de H. Mis

Op maandag 28 november is Zr. Zoë Cranssen tijdens een Eucha­ris­tie­viering in de kerk van de H. Franciscus Xaverius (Krijtberg) aanvaard als gewijde maagd in het bisdom Haarlem-Amsterdam.

De Maagden­wijding had zr. Zoë eerder ontvangen. Voortaan vervult zij haar apostolaat binnen het bisdom Haarlem-Amsterdam. Hier behoort zij tot - wat het kerkelijk wetboek noemt - de "orde der maagden". Deze Maagden leven alleen, hebben de Maagden­wijding ontvangen, bidden getijden en leven volgens de evangelische raden. In verschillende andere bisdommen zijn ook gewijde maagden, maar er zijn er in Nederland niet veel van.
Naast het geven van mantelzorg is zr. Zoë met verschillende parochies verbonden en onder­steunt zij de zending van de kerk door haar gebed, in het bijzonder dus het getijdengebed.

Verschillende priesters waren aanwezig, vader Abt van Egmond concelebreerde en daarnaast waren er beide ouders, familie, vrienden en kennissen.

In de homilie heb ik erop gewezen dat de maagdelijkheid natuurlijk centraal staat in haar levensroeping en dat dit betekent dat zij afstand doet van wat de wereld en in het bijzonder onze tijd zo belangrijk vindt: het hebben van een relatie met ook intiem contact. De wereld gaat graag voor wat een mens belangrijk en groot maakt, zelfredzaam en rijk. Daarentegen volgt een Godgewijde een andere weg: een leven volgens de evangelische raden van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid, die het leven van onze Heer Jezus Christus hebben gekenmerkt, die geen steen had om Zijn hoofd op te leggen, zichzelf gaf in zuiverheid en gehoorzaamheid aan de Vader. Zr. Zoë zal op deze wijze een bescheiden, bijna verborgen teken zijn van deze levenswijze van onze Heer, midden in de stad van de mens. Wie zich ervoor opent kan het herkennen en erdoor geraakt worden, voor velen zal het een verborgen geheim blijven; haar leven zal echter een genadevolle bijdrage zijn voor kerk en samenleving.

Na de viering was er gelegenheid om zr. Zoë te feliciteren en onder het genot van uitstekende door de zuster zelfgebakken koeken na te praten.

 

Terug