Arsacal
button
button
button


Zwanger, maar niet van hem...

4e Adventszondag in Weesp

overweging_preek - gepubliceerd: zondag, 18 december 2016
de nieuwe kerk
de nieuwe kerk
Maria in de dagkapel
Maria in de dagkapel
drukte bij het koffiedrinken
drukte bij het koffiedrinken

Zondag 18 december was ik op bezoek in de nieuwe Laurentius­kerk in Weesp, een kerk waar de parochianen blij mee zijn; van de oude katholieke kerk is zeer onlangs de toren gedeetelijk afgebrand. Weesp maakt samen met Muiden deel uit van de parochie Leven Water.

De oude, neogothische kerk verkeerde in slechte staat en is verkocht. De toren zal onder meer blijven staan en de nieuwe eigenaar had het lichtgevende kruis op de toren hersteld. Helaas is daar kortsluiting in gekomen en is de toren dus gedeeltelijk afgebrand. Dat is nu niet meer de zorg van het kerk­bestuur, maar jammer blijft het wel.

De parochie heeft een ander kerk­ge­bouw kunnen overnemen en is daar in mei 2014 naar toe gegaan. Ik kon merken dat de kerk­gangers erg blij waren met dit nieuwe gebouw dat de gemeen­schap eerder heeft versterkt. Men kan dus niet constateren dat er mensen weggebleven zijn na de verhuizing. Bij de kerkruimte (zie foto) en de dagkapel met Maria-devotieruimte (foto) zijn ver­schil­lende grotere ruimtes die gebruikt kunnen worden voor allerlei bijeenkomsten. In de twee grootste ruimtes werd na de Mis koffie gedronken, waarvoor bijna alle kerk­gangers bleven. In een andere ruimte die ook als sacristie in gebruik is, oefenden kinderen een kerstspel dat met kerstmis zal worden opgevoerd. Het dames- en herenkoor zong een mooie meerstemmige Mis, geleid door een jonge Griekse met aan het orgel een jonge Moldavische vrouw die lang in Portugal had gewoond. Wie naar een katholieke kerk gaat ontmoet de wereld(kerk)!

HOMILIE

Zwanger

We kunnen het ons gemakkelijk voorstellen:
een jongen en een meisje
hebben trouwplannen,
het huwelijk is al geregeld;
en dan krijgt de jongen te horen
dat het meisje zwanger is,
nee, niet van hem,
want hij had zich heilig voorgenomen
haar voor het huwelijk
niet aan te raken.
“Jij bent het grootste cadeau van mijn leven”,
had hij gezegd,
“ik ga dat cadeau niet uitpakken
voordat het echt aan mij gegeven is”.
En nu dit: zij is zwanger, maar niet van hem.

Dat overkwam sint Jozef..

Er is een ander...


We kunnen ons iets voorstellen
van de gevoelens die door Jozef
moeten zijn heen gegaan:
verwarring, teleur­stel­ling, woede, onbegrip,
het zal er allemaal wel geweest zijn.

Hij had die gevoelens de vrije loop kunnen laten.
Volgens de wet van die tijd
had hij het recht
zijn vrouw te laten stenigen,
maar dat wil hij niet.
Hij denkt erover in stilte te vertrekken,
heen te gaan
en zo ruimte te maken voor die ander
die er blijkbaar in het leven van Maria is.

Ja, er is een ander in het leven van Maria,
maar die ander is een ander met een hoofdletter,
die Ander is God,
die Ander is de heilige Geest.
Maar dat weet Jozef niet
op het moment dat het evangelie van vandaag begint.
Er zullen dus allerlei gevoelens
door hem heen zijn gegaan.

Gekwetst

Als wij een grote teleur­stel­ling ondergaan,
als we geraakt zijn en gekwetst,
is het moeilijk dat gevoel weer los te laten.
We zijn nu eenmaal geneigd
om vanuit die emotie te gaan reageren.
Kijk maar naar ‘De rijdende rechter’
of ‘Het familiediner’:
er is iets vervelends gezegd of gebeurd,
iemand voelt zich daardoor geraakt
en reageert geërgerd vanuit die geraaktheid,
haakt teleurgesteld af,
wil geen contact meer
en zo raken mensen van elkaar vervreemd.
Soms gaat het maar om kleine ergernissen,
een verstopte dakgoot of zo,
maar wat maar klein is,
kan door de emotie
geweldige proporties aannemen.

Van de heilige Geest

Bij Sint Jozef ging het anders:
hij was in zichzelf al vastbesloten
niet gewelddadig te gaan reageren
en toen kwam daar een engel in het spel,
die door Jozef werd gezien in zijn droom
en die hem vertelde:
Er is geen andere man in het spel
“Het kind in haar schoot
is van de heilige Geest”.
De woorden van de engel
brachten twee mensen bij elkaar.

Op je woorden passen

In zekere zin
kunnen ook wij zulke engelen zijn
en dat is belangrijk en nodig:
woorden en daden kunnen verdeeldheid zaaien,
ze kunnen ergernis versterken,
ze kunnen mensen bepalen bij hun woede en geraakt-zijn,
maar onze woorden en daden kunnen ook
verzoenen en verenigen.
Onze woorden en daden kunnen emoties opkloppen
of die juist tot rust brengen.
De één is kwaad,
de ander reageert me haat
en die eerste wordt nog bozer:
er ontstaat een spiraal van boosheid.
Er wordt veel haat en verdeeldheid gezaaid,
onze samenleving kent daar vele voorbeelden van,
maar onze opdracht als mens en als christen is
zo’n goede engel te zijn
die mensen bij elkaar probeert te brengen,
die begrip probeert te kweken,
eenheid en verzoening, integratie.
Als we dat willen
moeten we goed op onze woorden passen
en op wat we doen:
want het is gemakkelijk mee te doen
met een bepaalde praat
op verjaardagen en in café’s
maar onze woorden en daden als christen
moeten verzoenend zijn.

Verzoening

Dit is precies wat Jezus in deze wereld is komen doen:
God zag het kwaad, de zonde, de haat
die in deze wereld heersen.
Hij zag de beledigingen die Hem worden aangedaan,
Hij zag waar het mis ging
met die eigen vrije wil die Hij aan mensen heeft gegeven.
Gods reactie is het zenden van Zijn Zoon,
de geboorte van Jezus.
God antwoordt op de haat en de verdeeldheid
met liefde en verzoening,
met de geboorte van een Kind,
dat mensen weer bijeen kwam brengen,
dat zonden kwam vergeven,
mensen kwam verlossen,
verzoening kwam brengen met God
en van mensen onder elkaar.

Genegeerd

Misschien hebt U zelf ook weleens ergens ervaren
dat de belang­stel­ling en aandacht
naar anderen uitgaat en niet naar Uzelf
en dat U wordt genegeerd.
Dat kan heel vervelend zijn.
Jaloezie en afgunst, zich gepasseerd voelen
verzieken dan vaak een relatie tussen mensen.

Netjes gevraagd

Dat had hier ook gemakkelijk kunnen gebeuren:
want Maria wordt door de aartsengel Gabriël
netjes gevraagd
of zij de moeder wil worden van Gods zoon.
Haar instemming wordt gevraagd.
De engel gaat pas weer weg
als Maria heeft gezegd:
“Mij geschiede naar Uw woord”,
dus: laat het gebeuren, ik doe Gods wil.

Niets gevraagd

Maar aan Sint Jozef wordt niets gevraagd,
hij moet langs een omweg
op een vervelende manier ontdekken
dat Maria in verwachting is.
En Jozef is nog wel een man,
in de maat­schappij van die dagen degene
die de leiding heeft in het gezin.
Dus weer had Jozef zich gepasseerd kunnen voelen,
dat hij pas veel later op de hoogte wordt gesteld.
Maar Jozef doet zo niet, integendeel,
als hij wakker wordt
doet hij eenvoudig wat de engel had gezegd.

Dienaar van een groot geheim

En zo werd Jozef de dienaar van een groot geheim,
altijd een trapje lager dan Maria, zeker,
maar hij heeft dat in grote eenvoud aanvaard
en zo is hij vast en zeker gaan begrijpen
wat de reden was,
waarom alles zo moest gebeuren.
Eenvoud en nederigheid zijn vaak
de weg waarlangs wij verder komen.

Ook dat is voor ons een inspirerend voorbeeld:
blijf niet op je strepen staan,
ga niet voor je trots en eergevoel,
maar weet op z’n tijd ook in eenvoud te buigen,
verzoenend en dienstbaar te zijn!

Van harte...

Van harte wens ik ons allen
een mooie voor­be­rei­ding op het kerstfeest
en gezegende dagen toe!

Amen.

Terug